Hírek

Shadreck Chirikure: Fémek a régi társadalmakban. A bennszülött afrikaiak (kolonizáció előtti) bányászatáról, fém- és vaskohászatáról, és kovácsmesterségéről, globális távlatokban.
P. Fluzin, S. Bauvais, M. Berranger, G. Pagès and P. Dillmann: The multidisciplinary approach (archaeology and archaeometry) to bloomsmithing activities in France: examples of results from the last twenty years.
Е.В. Водясов - О.В. Зайцева: ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ АРХЕОЛОГУ ЖЕЛЕЗНЫЙ ШЛАК? WHAT CAN IRON SLAG TELL AN ARCHAEOLOGIST? Вестник Томского государственного университета. История. 2017. № 47
Mathias Hensch: Archäologisch-historische Aspekte zum früh-und hochmittelalterlichen Montanwesen in der westlichen Oberpfalz Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege 59, 2018
Gyepvasérc lelőhelyek a Dél-Kelet Nyírségben és az Érmelléken. Romát Sándor nyomán.
Árpád-kori téglaégető (tetőcserép-égető) kemence Mezőhegyes határában
ARCHEOMETRIA: TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ. Előadóülés az MTA Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete szervezésében, 2019.
Janet Lang: Paper for special issue on “Aspects of Ancient Metallurgy” Roman iron and steel: A review (Áttekintő dolgozat a római kori vas- és acél-"gyártás" kutatásának helyzetéről)
Centre for Archaeology Guidelines - Archaeometallurgy. Archeometallurgiai (régészeti, montánarcheológiai, archeometriai...) szakvezető az English Heritage kiadásában (2001, 01)
Korai középkori pergőfúrók lendkerekei egy vasolvasztó telep felszíni leletei között. Egyházasfalu.
"A vas titkai - A nyersanyagtól egy vastárgyig". "Secrets of iron - from raw material to an iron object." Tudományos konferencia Zágrábban
Nagyméretű bronzkori tőrök öntőformái Hatvan-Strázsahegy lelőhelyről
Kiadványsorozatunk E- könyvként is olvasható konferenciakötetei a vasművességről és az erdőhasználatról, faiparról
A soproni régészeti kutatások 50 éve a Soproni Szemle tükrében (2005. évi áttekintés).
A Kárpát-medencében talált bronzkori öntőformák regisztere
Craftsmen and Metalworking in Medieval Cities: 35 Years Later / A középkori városok fémművessége és fémműves mesterei...
A tiszafüredi bronzkori öntőforma a szolnoki Damjanich János Múzeum kiállításán
Kitöltött mintaadatlap üvegipari lelőhelyhez, Tiszaladány
Bakonyi üveghuták
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Mészégetés, Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Fémipar, Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
Térképek az Iparrégészeti Lelőhelykataszter előmunkálataiból 2000-2005. Fazekasipar: Szerk.: Gömöri János (régészeti-) és Göbölyös Mihály (számítógépes-munkák)
A 2019. évi miskolci nemzetközi archaeometallurgiai konferencia programja
Egy vasércolvasztó bucakemence -- kísérleti kohósítás utáni -- dokumentált elbontásának tanúságai. Tajana Sekelj Ivančan szakcikke.