Hírek

Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából
A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Személynévadás és kézműipar
Török at al., avagy Somogy megyei avarkori kohászati lelőhelyek leleteinek archeometriai vizsgálatai
„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.
A középkori fazkaskemencék típusai a Kárpát-medencében. Vágner Zsolt cikke.
Somogy megyei avar kori és 10-11. századi kohók vassalak-mintáinak anyagvizsgálatai.
Nemzetközi konferencia Mannheimben a bronzkori óndepozitokról és a bronz eurázsiai elterjedéséről
Őskori bányák Magyarországon - T. Bíró Katalin dolgozata
A kora középkori szláv vasiparról: "Mitteleuropäische Eisenstrasse (MEES)" vezetőségének soproni ülése és kollokviuma
Horvátországi vaskohászat-régészeti projekt: Római kori és a középkori vaskohászati lelőhelyek a Drávavölgyben
La Tène-kori vassalakok és agyagfúvóka a Pásztó-Csontfalván feltárt településen
11. századi vasolvasztó műhelyek a morvaországi Olomučany melletti erdőben
Korai népvándorláskori vaskohászat régészeti emlékei az erdélyi Csíkban
Késő római fazekasműhelyek Pannoniában
Bronzkori ötvösszerszámok Vas megyéből
Kőkor kerekasztal a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2017.
Az IPARRÉGÉSZET I/1981 ÉS II/1984 konferenciakötetek tartalomjegyzékei
Római kori fémöntő műhely Brigetioban. Komárom - Szőny , Vásártér (2012)
Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online 2017 tél.
Középső bronzkori bronzöntőműhely nyoma az erdélyi Doboka (Dăbâca) lelőhelyről..
Avar kori kohótelepek vasérc- és vassalak-leleteinek anyagvizsgálatai és a vastárgyak metallográfiai értékelése: Kaposvár - Fészerlak és Zamárdi - Kútvölgy
Késő római kori szövőház és 16. századi kovácsműhely feltárása a burgenlandi autóút nyomvonalán
Jockenhövel, Albrecht (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland. Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa (Rezension von János Gömöri)
Magyarország Régészeti Topográfiája és Magyarország Iparrégészeti Lelőhelyei