Hírek

Nemzetközi Archeometallurgiai Konferencia a Miskolci Egyetem szervezésében, 2019
Obszidián-konferencia, Budapest - Sárospatak, 2019.
Vasbuca-kohászat és vasfeldolgozás alsó-ausztriai középkori várakban. Lukas J. Kerbler archeometallurgiai tanulmánya.
Az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató korábbi számainak elérhetősége
Római kori fazekaskemencék Zalatárnok határában
a Füzesabony-Öregdomb középső bronzkori tell-településének fémművességéről, öntőformák
Adatok az őskori nyersanyagfeldolgozás és kézművesség régészetéhez
Németh Attila beszámolója szkíta és kelta műhelyekről: textilipar, fazekaskemence, vassalakok, öntőtégelyek...
Az ólomérc feldolgozás legkorábbi régészeti bizonyítékai az Alduna térségének rézkori településeiről: Hansen S, Montero-Ruiz I, Rovira S, Steiniger D, ToderaşM (2019) The earliest lead ore processing in Europe. 5th millennium BC finds from Pietrele....
Evgeny V. Vodyasov and Olga V. Zaitceva: Early medieval burials with blacksmith tools in Western Siberia. - Estonian Journal of Archaeology, 2019, 23, 1, 20–38.
Későbronzkori depólelet bronz-nyersanyag öntecsekkel, Nagydobsza - Tarbay J. G.
4. NAHM-Workshops "Recycling" vom 15.-17. 5. 2019 in Leipzig und Halle.
Lubietova (Libetbánya)- Bányavárosok 12. találkozója (Szlovákia)
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság 2018. évi munkajelentése
Az Erdő és a Fa régészete és néprajza (Sopron, 2007) c. konferenciakötet tartalomjegyzéke
A 2005. évi "Az Erdő és a Fa régészete és néprajza..." c. soproni konferencia absztraktfüzete
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászattörténeti térképe
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény
Zatykó Csilla: Eltűnt berzencei malmok nyomában. In: Genius loci. Laszlovszky 60., 108-112. (Budapest 2018),
A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések
Gallina Zsolt: Vas és acél országa… Az avar vasművesség virtuális rekonstrukciója. Poszter. In: Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXVIII. konferenciája. Mosonmagyaróvár, 2018.
Konferencia-felhívás: „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15
Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató (IRAMTó) III/1 1984.
A fémek eredete, használata és forgalmazása az európai bronzkorban. Összefoglaló publikáció a tudományos vita jelenlegi helyzetéről / Miljana Radivojević et al: The Provenance, Use, and Circulation of Metals in the European Bronze Age: The State of Debate