Hírek

Archeometallurgiai adatok feltöltése a honlapunkra. Miskolci Egyetem, ARGUM
8-9. századi hasított vasbucák összehasonlító vizsgálata
Az Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről
Bronzműves- és csontfaragó műhelyek Brigetióban
Somogy megyei korai középkori vasbucák
Újabb vasérc-lelőhelyek a Nyírségben. Thiele Ádám jelentése
Korábbi hírek: IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTER c.honlapon
Gömöri János kohótipológiai térképe: avar kor, 9. század, 10. század, 11-12/13. század
Radomír Pleiner (1929 – 2015) - A celebration of his life and work. In: Historical Metallurgy 49.1, 2015, pp. 1-25.
Árpád-kor vasolvasztó műhelyek maradványai a Börzsöny-hegységben
Nemzetközi szimpózium
Szimpózium a korai középkori vasbucákról, Szeged 2016
Meghívó a 2015. évi somogyfajszi Őskohásztáborba
Rácz Zsófia könyve az avar kori kovácssírokról
Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma
Ágyúöntés a középkorban és a kora újkorban
Márton Péter archaeomágneses kormeghatározási mintavételi adattára
A rudabányai vasbuca
Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. PROGRAM és ELŐADÁSKIVONATOK. Rezüméfüzet, 2009