Hírek

Bíró Csaba – Szenthe Gergely: Műhelyhagyományok és technológiatranszfer. Elmélkedés az avar kor fémműveseinek kilétéről.
A gyepvasérc kitermelésének és kohósításának fázisai, rekonstrukciós rajzok
Kísérleti vasolvasztás Újmassán, 2010
Lőrincz Árpád: AZ ELFELEJTETT BÁNYA. A pelsőcardói bányászat rövid története
Dr. Gerhard Sperl professzor, kohó- és bányamérnök, ipartörténész, archaeometallurgus emlékére.
Bakayné PERJÉS Judit: 14. századi lábbeli leletek restaurálása és készítéstechnikai jellemzőik
Könyvbemutató 2021. október 19. Nemes- és szinesfémek régészete, története és néprajza...
Ferenczi István: Az ős- és ókori vasművességről Erdélyben. Ancient Ironworking in Transylvania. Traditions and Innovations in the Early Medieval Iron Production. Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban.
Pénzhamisító műhelyek régészeti nyomai Tolna megyében
Első szakmai beszámolók a pannoniai avar kori és 9. századi vaskohászat felfedezéséről, (45. évforduló).
Az Iparrégészeti Lelőhelykataszter / Archeo Industry Sites fejlesztésének kérdései
Adatok Scarbantia (kézműves-) iparához és kereskedelméhez, a Soproni Szemle (2017_1.) régészeti cikkei tükrében
Beszámoló a zágrábi archeometallurgiai konferenciáról (2020. szeptember 10-11.
T. Bíró Katalin: Prehistoric mining in Hungary. Őskori bányászat Magyarországon
Vassalak Pinnyéről
A vas titkai, a nyersanyagtól a kész vastárgyig
Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Iparrégészeti-...- és Kézművesipar-történeti
Vasbuca Sopronhorpácsról
Lechner Tudásközpont: közel 80 000 földrajzi nevet tartalmazó digitális Földrajzinév-tár adatbázis.
Eldobott, vagy fel nem használt? Nagyon magas széntartalmú acélok és öntöttvas-darabok Semlach/Eisner (Hüttenberger Erzberg, Karinthia) római kori vasolvasztó telepén. Thomas Birch cikke a minták metallográfiai és anyagösszetételi vizsgálatairól.
A zalaegerszegi téglaégető kemencék kiemelési munkálatairól
Kelta kovácsműhely feltárása Szilvásvárad - Sportpálya lelőhelyen
MΩMOΣ X. Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete. Őskori technikák, őskori technológiák. Százhalombatta, 2017. április 6 –8.. Szerkesztette: Vicze Magdolna és Kovács Gabriella, „Matrica” Múzeum Százhalombatta, 2019.
Kézművesek képzése a római császárkorban