Korai középkori pergőfúrók lendkerekei egy vasolvasztó telep felszíni leletei között. Egyházasfalu.

Feltehetően korai középkori (avar kori, vagy korai Árpád-kori) vasolvasztó hely felszíni salakjai mellett három lendkerék került elő, amelyekből kettőt törött római kori téglákból faragtak. Az épebb darab és a töredékek tipikus pergúfúró-tartozékok.
https://www.academia.edu/37084327/G%C3%B6m%C3%B6ri_J%C3%A1nos_Perg%C5%9…

Gömöri János: Pergőfúrók lendkerekei az Egyházasfalu melletti korai középkori vasolvasztó telep helyén / Flywheels for pump drills on the site of an early medieval iron-smelting settlement near Egyházasfalu (Győr-Moson-Sopron County) In: CRAFTS AND WORKSHOPS IN HUNGARY...Budapest, 2017.

Iparág
Korszak