Térkép

A lelőhely adatbázis feltöltés alatt van!

Előzetesen közzétesszük (kézműves-) iparrégészeti lelőhelykataszterünk térképét az eddig regisztrált lelőhelyek közel 10%-ának felvitele után, munkaközi állapotában. Mindannyian tudjuk, hogy folyamatosan kerülnek elő az ásatásokon egykori ipari tevékenységhez tartozó objektumok, alkalmanként egész ipartelepek, vagy (csak) olyan leletek, nyersanyagok, szerszámok, melléktermékek, amelyek nyilvánvalóan egykori ipari tevékenységet bizonyítanak. Az előzetes válogatásban a lelőhelyek nagyon eltérő jellegére is felhívjuk a figyelmet. Várjuk az újabb adatokat közlő- (és feltöltő) régészek közreműködését és a különböző korszakok- és iparágak kutatásában tevékenykedő szerkesztőtársakat. Készül az angol nyelvű változat is.

Az idézés módja:

Iparrégészeti Lelőhelykataszter / Archeo Industry Sites (Főszerkesztő/Editor in chief: Gömöri János). Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság (MTA VEAB IRAMB) honlapja. Sopron-Veszprém-Budapest (Hungary), 1980-2019. Idézett lelőhely IR száma és neve, letöltés ideje).

© Az ásató régészek, publikálók és adatközlők -- az egyes lelőhelyeknél, IR számmal. © Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai MB elnöke.

A térkép másolásakor a fenti adatokat a térképpel együtt kérjük megosztani!

220 lelőhely
Iparrégészeti szám: 309
Helyszín: Abaújszántó
Iparág: Bányászat, Kőbányászat, Szerszámkő, Kőipar, Kőcsiszolás, Kőpattintás, Magkő
Iparrégészeti szám: 96
Helyszín: Sopron
Iparág:
Iparrégészeti szám: 94
Helyszín: Sopron
Iparág: Vasbuca lelet, Üvegipar, Deformált üvegtöredékek, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 96016
Helyszín: Sopron
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 1538
Helyszín: Garadna
Iparág: Vasipar
Iparrégészeti szám: 1007
Helyszín: Bodrog
Iparág: Gödörműhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasipar, Vaskohászat, Vasolvasztó műhelyek, Vasolvasztó kohók
Iparrégészeti szám: 22
Helyszín: Kaposvár
Iparág: Műhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasipar, Vaskohók, Fúvók, Vasérc, Vassalakok, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 1428
Helyszín: Zamárdi
Iparág: Félig földbe mélyített műhely, Felszíni faépület, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasipar, Vasolvasztó kohók, Vasércpörkölő tűzhelyek, Újraizzító tűzhelyek, Fémipar (színes fémek), Kovácsmesterség, Kovácsműhely, Fúvó, Vassalak, Vaskohászat, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 1021
Helyszín: Somogyfajsz
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasolvasztó kohók, Vasipar, Vaskohászat, Vasbucák, Vasolvasztó műhelyek, Fúvók, Vasérc, Vassalakok, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 1017
Helyszín: Somogyvámos
Iparág: Gödörműhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasolvasztó kohók, Vasipar, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 1450
Helyszín: Keszthely
Iparág: Vasbuca lelet, Vasipar, Kovácsmesterség, Vassalak, szórvány
Iparrégészeti szám: 1016
Helyszín: Lábod
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vasbucák
Iparrégészeti szám: 2016
Helyszín: Zalavár
Iparág: Műhely, Felszíni kőépület, Vassalak, szórvány, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fémolvasztó kemencék, Üvegipar, Üvegolvasztó kemencék, Üvegsalak, Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Fémöntészet, Öntőforma, Öntőtégely, Bronzöntés, Harangöntés, Ötvösség, Vasipar, Kovácsmesterség, Vasbucák, Csontfaragás
Iparrégészeti szám: 524
Helyszín: Dunaújváros
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Rúdvasak
Iparrégészeti szám: 62
Helyszín: Petőháza
Iparág: Felszíni faépület, Vasbuca lelet, Vasipar, Kovácsmesterség, Kovácsműhely, Szerszámok, Kalapács, Fogó, Vassalak, Vasbucák
Iparrégészeti szám: 898
Helyszín: Kapospula
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Rúdvasak
Iparrégészeti szám: 1540
Helyszín: Bodroghalom
Iparág: Vasipar
Iparrégészeti szám: 1444
Helyszín: Hévíz
Iparág: Szervetlen anyagok, Vasipar, Kovácsmesterség, Vasbucák
Iparrégészeti szám: 14280
Helyszín: Zamárdi
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasolvasztó kohók, Vasércpörkölő tűzhelyek, Vasipar, Vaskohászat, Vasolvasztó műhelyek, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 75
Helyszín: Sopron
Iparág: Vasolvasztó kohók, Vasércpörkölő tűzhelyek, Vasipar, Vaskohászat, Fúvók, Vasérc, Vassalakok
Iparrégészeti szám: 294
Helyszín: Jósvafő
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vasbucák
Iparrégészeti szám: 7
Helyszín: Bácsa
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Rúdvasak
Iparrégészeti szám: 9
Helyszín: Balf
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 1
Helyszín: Árpás
Iparág: Kőnyersanyag, szórványként, Kőipar, Kőcsiszolás
Iparrégészeti szám: 2
Helyszín: Ágfalva
Iparág: Fémipar (színes fémek), Öntőforma
Iparrégészeti szám: 5
Helyszín: Árpás
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekas kemencék, Fémipar (színes fémek), Olvasztótégely, Fémsalakok, Vasipar, Vassalak
Iparrégészeti szám: 6
Helyszín: Babót
Iparág: Műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Kőipar, Magkő, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 8
Helyszín: Bágyog
Iparág: Kőnyersanyag, szórványként, Kőipar, Kőcsiszolás
Iparrégészeti szám: 1008
Helyszín: Bőszénfa
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőkanál
Iparrégészeti szám: 10
Helyszín: Brennbergbánya
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 11
Helyszín: Csorna
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar, Vassalak
Iparrégészeti szám: 12
Helyszín: Csorna
Iparág: Műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar
Iparrégészeti szám: 18
Helyszín: Fertőszentmiklós
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Rézöntés
Iparrégészeti szám: 13
Helyszín: Darnózseli
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 611
Helyszín: Gyöngyössolymos
Iparág: Bronz depó lelet, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Színesfém hideg alakítása, Bronz hideg alakítása, Szerszámok
Iparrégészeti szám: 21
Helyszín: Győr
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Olvasztótégely, Ötvösség
Iparrégészeti szám: 23
Helyszín: Győr
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Ólomöntés
Iparrégészeti szám: 24
Helyszín: Győr
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 35
Helyszín: Győr
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 26
Helyszín: Győr
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 306
Helyszín: Alsódobsza
Iparág: Fémipar (színes fémek), Depók, Félkész termékek, Nyersanyag rudak, Bronzöntés
Iparrégészeti szám: 1241
Helyszín: Alsódörgicse
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Szerszámok, Fogó
Iparrégészeti szám: 132
Helyszín: Győr
Iparág: Nyílt külszíni műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar, Magkő, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 277
Helyszín: Alsónémedi
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek, Depók, Bronzöntés
Iparrégészeti szám: 39
Helyszín: Iván
Iparág: Vasipar, Kovácsműhely, Vaskohászat, Vaskohók, Vasérc, Adalékanyag, Vassalakok, Fúvók, Faszénégető boksák
Iparrégészeti szám: 1497
Helyszín: Kádárta
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 42
Helyszín: Kajárpéc
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 45
Helyszín: Kópháza
Iparág: Bányászat, Vasércbányászat, Felszíni vasércek, Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók, Vassalak, szórvány
Iparrégészeti szám: 49
Helyszín: Mecsér
Iparág: Feltételezhető műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Kőipar, Kőcsiszolás
Iparrégészeti szám: 375
Helyszín: Megyaszó
Iparág: Műhely, Nyílt külszíni műhely, Bányászat, Kőipar, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 376
Helyszín: Megyaszó
Iparág: Bányászat, Kőbányászat, Szerszámkő
Iparrégészeti szám: 1282
Helyszín: Mencshely
Iparág: Feltételezhető műhely, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 1283
Helyszín: Mencshely
Iparág: Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 50
Helyszín: Győr, Ménfőcsanak
Iparág: Fémipar (színes fémek), Pénzverés
Iparrégészeti szám: 51
Helyszín: Mosonmagyaróvár
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 53
Helyszín: Győrújbarát
Iparág: Nyílt külszíni műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Kőipar, Kőcsiszolás
Iparrégészeti szám: 54
Helyszín: Nagycenk
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 58
Helyszín: Nemeskér
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasolvasztó kohók, Vasércpörkölő tűzhelyek, Újraizzító tűzhelyek, Vasipar, Kovácsmesterség, Kovácsműhely, Szerszámok, Fúvó, Vassalak, Vaskohászat, Faszénégető boksák, Csontfaragás
Iparrégészeti szám: 61
Helyszín: Pér
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 599
Helyszín: Andronaktálya
Iparág: Kőipar
Iparrégészeti szám: 804
Helyszín: Apagy
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 63
Helyszín: Pusztasomorja
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 746
Helyszín: Aranyod
Iparág: Ismeretlen rendeltetésű égetőkemence, Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 64
Helyszín: Ravazd
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 65
Helyszín: Répcevis
Iparág: Feltételezhető műhely, Kőipar, Magkő, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 66
Helyszín: Répcevis
Iparág: Műhely, Gödörműhely, Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Ércpörkölő gödrök
Iparrégészeti szám: 71
Helyszín: Sopron
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 72
Helyszín: Zsira
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vassalakok, Fúvók
Iparrégészeti szám: 87
Helyszín: Sopron
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 91
Helyszín: Sopron
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 93
Helyszín: Sopron
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Mészipar, Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 95
Helyszín: Sopron
Iparág: Üvegipar, Üvegsalak
Iparrégészeti szám: 96
Helyszín: Sopron
Iparág: Vasipar, Vassalak
Iparrégészeti szám: 97
Helyszín: Sopron
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 98
Helyszín: Sopron
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 100
Helyszín: Sopron
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőtégely, Bronzöntés, Ötvösség
Iparrégészeti szám: 102
Helyszín: Sopronkőhida
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 103
Helyszín: Sopron
Iparág: Feltételezhető műhely, Vassalak, szórvány, Vasipar, Vaskohászat
Iparrégészeti szám: 105
Helyszín: Tarjánpuszta
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Vaskohászat, Vaskohók, Adalékanyag, Fúvók, Vasérc, Vassalakok
Iparrégészeti szám: 108
Helyszín: Tarjánpuszta
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Vaskohászat, Vasolvasztó műhelyek, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 110
Helyszín: Győr
Iparág: Üvegipar, Üvegsalak
Iparrégészeti szám: 111
Helyszín: Babarc
Iparág: Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar
Iparrégészeti szám: 112
Helyszín: Bakóca
Iparág: Fémipar (színes fémek), Depók, Bronz depó
Iparrégészeti szám: 113
Helyszín: Bicsérd
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 115
Helyszín: Dunaszekcső
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 1122
Helyszín: Kóka
Iparág: Vasipar, Vassalakok
Iparrégészeti szám: 1125
Helyszín: Kóka
Iparág: Vasipar, Vassalakok
Iparrégészeti szám: 1123
Helyszín: Kóka
Iparág: Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 1124
Helyszín: Kóka
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 118
Helyszín: Komló
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Ólomöntés
Iparrégészeti szám: 1046
Helyszín: Kőtelek
Iparág: Műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar
Iparrégészeti szám: 122
Helyszín: Márok
Iparág: Fémipar (színes fémek), Depók, Bronz depó
Iparrégészeti szám: 1424
Helyszín: Bajna
Iparág: Téglaipar
Iparrégészeti szám: 124
Helyszín: Mohács
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Mészipar, Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 125
Helyszín: Nagyárpád
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 126
Helyszín: Ocsárd
Iparág: Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 128
Helyszín: Olasz
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Mészipar, Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 646
Helyszín: Bajna
Iparág: Vassalak, szórvány, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 129
Helyszín: Palotabozsok
Iparág: Feltételezhető műhely, Fémipar (színes fémek), Bronz depó, Fémöntészet
Iparrégészeti szám: 131
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Olvasztótégely
Iparrégészeti szám: 133
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 134
Helyszín: Pécs
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőforma, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 135
Helyszín: Pécs
Iparág: Műhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fémipar (színes- és nemes fémek)
Iparrégészeti szám: 137
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 139
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 141
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Mészipar, Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 142
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Egyéb, Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 143
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Egyéb
Iparrégészeti szám: 144
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 145
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 145
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 146
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 148
Helyszín: Pécs
Iparág: Felszíni kőépület, Feltételezhető műhely, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 149
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 150
Helyszín: Pécs
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Szerszámok, Üllő
Iparrégészeti szám: 152
Helyszín: Pécs
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 155
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 156
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Depók, Bronz depó
Iparrégészeti szám: 158
Helyszín: Pécs
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Ötvösség
Iparrégészeti szám: 159
Helyszín: Pellérd
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Vasolvasztó műhelyek, Vassalakok
Iparrégészeti szám: 160
Helyszín: Pusztabánya
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Üvegipar, Üvegfúvó műhelyek, Üvegolvasztó kemencék, Üveghuták, Üvegsalak, Deformált üvegtöredékek
Iparrégészeti szám: 179
Helyszín: Sükösd
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 140
Helyszín: Pécs
Iparág: Szerves anyagok, Állati, Csontfaragás
Iparrégészeti szám: 180
Helyszín: Tiszaalpár
Iparág: Szervetlen anyagok, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 181
Helyszín: Örménykút
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 184
Helyszín: Békéscsaba
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőkanál
Iparrégészeti szám: 186
Helyszín: Biharugra
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőtégely
Iparrégészeti szám: 185
Helyszín: Biharugra
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 193
Helyszín: Dévaványa
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 189
Helyszín: Dévaványa
Iparág: Fémipar (színes fémek), Öntőforma
Iparrégészeti szám: 169
Helyszín: Bátmonostor
Iparág: Mészégető kemencék, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Mészipar
Iparrégészeti szám: 321
Helyszín: Boldogkő vára
Iparág: Bronzöntés, Fémsalakok, Fémolvasztó kemencék, Fémöntészet, Ólomöntés, Vasipar, Kovácsmesterség, Vassalak
Iparrégészeti szám: 191
Helyszín: Dévaványa
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 192
Helyszín: Dévaványa
Iparág: Bronz depó lelet, Fémipar (színes fémek), Fémöntészet
Iparrégészeti szám: 188
Helyszín: Dévaványa
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 1326
Helyszín: Devecser
Iparág: Műhely, Nyílt külszíni műhely, Kőnyersanyag, szórványként, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar
Iparrégészeti szám: 1095
Helyszín: Diósd
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 331
Helyszín: Diósgyőr
Iparág: Kőipar, Kőfaragás
Iparrégészeti szám: 771
Helyszín: Diósjenő
Iparág: Műhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Üvegipar, Üvegolvasztó kemencék, Üveghuták
Iparrégészeti szám: 1338
Helyszín: Doba
Iparág: Nyílt külszíni műhely, Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 197
Helyszín: Doboz
Iparág: Fémipar (színes fémek), Depók, Bronz depó
Iparrégészeti szám: 194
Helyszín: Doboz
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 195
Helyszín: Doboz
Iparág: Fazekas kemencék, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 196
Helyszín: Doboz
Iparág: Vasipar, Kovácsmesterség, Vassalak
Iparrégészeti szám: 199
Helyszín: Endrőd
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 198
Helyszín: Endrőd
Iparág: Kőipar, Magkő, Kőpattintás, Depók
Iparrégészeti szám: 200
Helyszín: Endrőd (Gyomaendrőd)
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Színesfém hideg alakítása, Szerszámok, Üllő, Kalapács
Iparrégészeti szám: 201
Helyszín: Gyoma
Iparág: Kőnyersanyag, szórványként, Magkő/nucleus, szórványként, Kőipar
Iparrégészeti szám: 20
Helyszín: Gyirmót
Iparág: Nyílt külszíni műhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 182
Helyszín: Gyoma
Iparág: Feltételezhető műhely, Vasipar, Kovácsmesterség, Vasbucák
Iparrégészeti szám: 205
Helyszín: Gyoma
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémöntészet, Bronzöntés, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 204
Helyszín: Gyoma
Iparág: Műhely, Nyílt külszíni műhely, Kőipar, Magkő, Kőpattintás
Iparrégészeti szám: 203
Helyszín: Gyoma
Iparág: Feltételezhető műhely, Fémipar (színes fémek), Bronzöntés, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 60
Helyszín: Pannonhalma
Iparág: Feltételezhető műhely, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar
Iparrégészeti szám: 206
Helyszín: Gyula
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 1268
Helyszín: Gyulafirátót
Iparág: Fémipar (színes fémek), Depók, Bronz depó
Iparrégészeti szám: 208
Helyszín: Gyulavár
Iparág: Feltételezhető műhely, Vassalak, szórvány
Iparrégészeti szám: 209
Helyszín: Gyulavarsánd / Vărșand
Iparág: Fémipar (színes fémek), Öntőforma
Iparrégészeti szám: 43
Helyszín: Kapuvár
Iparág: Fémipar (színes fémek), Félkész termékek, Bronz öntecsek
Iparrégészeti szám: 14
Helyszín: Dénesfa
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Vasipar, Vasolvasztó kohók, Vaskohászat
Iparrégészeti szám: 216
Helyszín: Kevermes
Iparág: Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 217
Helyszín: Kevermes
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 218
Helyszín: Körösladány
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 220
Helyszín: Körösladány
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 221
Helyszín: Nagykamarás
Iparág: Fémipar (színes fémek), Ötvösség
Iparrégészeti szám: 222
Helyszín: Orosháza
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 223
Helyszín: Örménykút
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 225
Helyszín: Sarkad
Iparág: Fémipar (színes fémek), Bronzöntés, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 104
Helyszín: Szakony
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók
Iparrégészeti szám: 1040
Helyszín: Szalacska
Iparág: Szervetlen anyagok, Fémipar (színes fémek), Fémanyagok feldolgozása, Fémöntészet, Öntőforma
Iparrégészeti szám: 1041
Helyszín: Szalacska
Iparág: Fémipar (színes fémek), Pénzverés, Műhely, Patics falú műhely
Iparrégészeti szám: 691
Helyszín: Szalafő
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 231
Helyszín: Szarvas
Iparág: Szervetlen anyagok, Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 1571
Helyszín: Szigetszentmiklós
Iparág: Fémipar (színes fémek)
Iparrégészeti szám: 167
Helyszín: Véménd
Iparág: Szervetlen anyagok, Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 1183
Helyszín: Veresegyház
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 759
Helyszín: Vértessomlyó
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar, Vaskohászat
Iparrégészeti szám: 760
Helyszín: Vértesszőlős
Iparág: Szervetlen anyagok, Kőipar, Magkő
Iparrégészeti szám: 1352
Helyszín: Veszprém
Iparág: Gödörműhely, Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók
Iparrégészeti szám: 37
Helyszín: Harka
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Téglaipar, Téglaégető kemencék, Vasbuca lelet, Vasipar, Vaskohászat, Vasbucák, Vaskohók, Fúvók, Vasérc, Vassalakok, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 88
Helyszín: Sopron
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vassalakok, Fúvók
Iparrégészeti szám: 73
Helyszín: Sopron
Iparág: Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 86
Helyszín: Sopron
Iparág: Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 114
Helyszín: Birján
Iparág: Bronz depó lelet
Iparrégészeti szám: 265
Helyszín: Sárospatak
Iparág: Kőfaragás, Műhely, Felszíni kőépület, Mészipar, Mészégető kemencék
Iparrégészeti szám: 981
Helyszín: Csepreg
Iparág: Nyílt külszíni műhely, Vasipar, Vaskohászat, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Faszénégető boksák
Iparrégészeti szám: 949
Helyszín: Olmód
Iparág: Műhely, Gödörműhely, Vaskohászat, Vaskohók, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 941
Helyszín: Kőszegfalva
Iparág: Gödörműhely, Vaskohók, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Szerszámok
Iparrégészeti szám: 341
Helyszín: Röjtökmuzsaj
Iparág: Gödörműhely, Vasipar, Vaskohók, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Vasolvasztó telep, Ércpörkölő gödrök
Iparrégészeti szám: 262
Helyszín: Sály
Iparág: Félig földbe mélyített műhely, Vassalak, szórvány, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 1316
Helyszín: Sümeg
Iparág: Bányászat, Kőbányászat, Szerszámkő, Kőipar
Iparrégészeti szám: 69
Helyszín: Sárvár
Iparág: Feltételezhető műhely, Vassalak, szórvány, Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék, Öntőtégely, Bronzöntés, Vasipar
Iparrégészeti szám: 3
Helyszín: Kőszegfalva
Iparág: Félig földbe mélyített műhely, Fazekasipar, Fazekas kemencék, Téglaipar, Téglaégető kemencék
Iparrégészeti szám: 339
Helyszín: Felsőkelecsény
Iparág: Vaskohászat, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók
Iparrégészeti szám: 354
Helyszín: Imola
Iparág: Vaskohók, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Szerszámok
Iparrégészeti szám: 255
Helyszín: Rudabánya
Iparág: Vasipar, Vasbucák, Vaskohók, Vasérc, Vassalakok, Fúvók
Iparrégészeti szám: 1578
Helyszín: Szegvár
Iparág: Vasipar
Iparrégészeti szám: 1570
Helyszín: Budapest
Iparág: Csontfaragás
Iparrégészeti szám: 299
Helyszín: Trizs
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Vasolvasztó telep
Iparrégészeti szám: 989
Helyszín: Vasvár
Iparág: Vasipar, Vaskohászat, Vaskohók, Vasolvasztó műhelyek, Vasérc, Vassalakok, Fúvók, Újraizzító tűzhelyek
Iparrégészeti szám: 266
Helyszín: Sárospatak
Iparág: Félig földbe mélyített műhely, Fémipar (színes fémek), Bronz öntecsek, Öntőforma, Öntőtégely, Bronzöntés, Fémsalakok
Iparrégészeti szám: 19
Helyszín: Vasvár
Iparág: Vassalak, szórvány, Bányászat, Vasércbányászat, Felszíni vasércek, Vasipar
Iparrégészeti szám: 951
Helyszín: Őriszentpéter
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Téglaipar, Téglaégető kemencék
Iparrégészeti szám: 1541
Helyszín: Tiszaladány
Iparág: Üvegipar
Iparrégészeti szám: 727
Helyszín: Komárom-Szőny, Brigetio
Iparág: Műhely, Vassalak, szórvány, Fazekasipar, Fazekas kemencék, Fémipar (színes fémek), Olvasztótégely, Öntőforma, Ólomöntés, Bronzöntés, Fémsalakok, Vasipar
Iparrégészeti szám: 28
Helyszín: Győr
Iparág: Feltételezhető műhely, Üvegipar, Deformált üvegtöredékek, Félkész termékek, Olvasztótégely, Bronzöntés, Fémsalakok, Kovácsmesterség, Vassalak
Iparrégészeti szám: 44
Helyszín: Hajdúnánás
Iparág: Vassalak, szórvány, Vasipar, Kovácsmesterség
Iparrégészeti szám: 30
Helyszín: Kardoskút
Iparág: Fémöntészet, Ötvösség
Iparrégészeti szám: 1721
Helyszín: Bánk
Iparág: Csontfaragás, Kőipar, Kőnyersanyag, szórványként
Iparrégészeti szám: 210
Helyszín: Sopron
Iparág: Pirotechnikai iparok - Égetőkemencék, Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 29
Helyszín: Sopronhorpács
Iparág: Vasbuca lelet, Vassalak, szórvány, Vasipar
Iparrégészeti szám: 31
Helyszín: Mezőhegyes
Iparág: Téglaipar, Téglaégető kemencék
Iparrégészeti szám: 281
Helyszín: Szombathely
Iparág: Szerves anyagok, Textilipar
Iparrégészeti szám: 992
Helyszín: Pinnye
Iparág: Vasipar, Vassalak, szórvány
Iparrégészeti szám: 1188
Helyszín: Balatonalmádi (Vörösberény)
Iparág: Fazekasipar, Fazekas kemencék
Iparrégészeti szám: 38
Helyszín: Hövej
Iparág: Kőipar, Magkő/nucleus, szórványként
Iparrégészeti szám: 1500
Helyszín: Tószeg
Iparág: Kőipar
Iparrégészeti szám: 1804
Helyszín: Budapest
Iparág: Téglaipar
Iparrégészeti szám: 841
Helyszín: Almásfüzítő
Iparág: Kőipar
Iparrégészeti szám: 1792
Helyszín: Kecskemét
Iparág: Vasipar