Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság korábbi elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Biró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor
Az angol nyelvű változat fordítója: Dr. T. Biró Katalin CSc (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Hírek

CRAFTER
Európai kézművesség a bronzkorban és ma /
Crafting Europe in the Bronze Age and Today
Kiállítási katalógus / Exhibition catalogue
Kiadó / Published by:
Déri Múzeum / Déri Museum, Debrecen

Kutatástörténeti adatok az 1980-as évek (műszaki) szakmatörténeti bizottságai és az MTA VEAB Iparrégészeti munkabizottsága közötti együttműködésekről:
A kohászattörténet magas szintű művelői és a vasrégészeti ásatások támogatói között Dr. Kiszely Gyula (1911-1997), a Kohászati Történeti Bizottság alapítója és Dr. Remport Zoltán (1922 - kohómérnök, technikatörténész áldásos tevékenységet folytatott. Segítségük megnyilvánult a kohóásatások támogatásában és a kohászatrégészeti leletanyagok -- különböző üzemi laboratóriumokban történt -- díjmentes anyagvizsgálatainak szervezésében. A BKL Kohászat folyóirat gyakran beszámolt a kohászati lelőhelyek régészeti kutatási eredményeiről.

Jelentések az először megismert Somogy megyei avar kori vasolvasztó kohókról (Zamárdi-Gépállomás). Valamint a 10. századi, u.n. "Somogyfajszi" műhely- és kohótípus jellegzetességeinek ismertetése a BKL Kohászat hasábjain.

A II. (Veszprémi) Országos Iparrégészeti Konferenciánkat megtisztelték részvételükkel az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szakmatörténeti bitottságainak a vezetői is (főleg a kohászati és öntészeti szakterületekről), mint erről hírt adtunk az Iparrégészeti Tájékoztatóban és a konferencia-kötet bevezetőjében. A Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) Kohászat ezt követően, 1983-tól közölt régészeti híreket és dolgozatokat is.

"Vakultúra útja" poszterkiállítás:
http://www.ipari.bzlogi.hu/linkelt_dokumentumok/vaskultura_konferencia/t...
A középkori és korai újkori magyarországi vasércbányászat, kohászat, kovácsipar, hámorok, régészeti,
iparrégészeti, történeti, technikatörténeti és műemléki értékeiről rendezett szakmai konferencia
poszterei.
I. kép: A somogyfajszi 10. századi vasolvasztó műhely mellett a Korotnai patak partoldalában talált

A Központi Kohászati Múzeum által szervezett nyári diáktábor Újmassán. Vasolvasztás korai középkori somogyfajszi típusú vasolvasztó kemencékben. Táborvezetők: dr. Gömöri János régész (MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottság elnöke) és Thiele Ádám doktorandusz és kovács, (Vö. "Bucavasgyúró") (Budapesti Műszaki Egyetem).

http://www.bucavasgyuro.net/data/esemenyek/2010_Ujmassa.jpg

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×