Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság korábbi elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Biró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu
Az angol nyelvű változat fordítója: Dr. T. Biró Katalin CSc (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)

Hírek

1975. októberének első napjaiban, a kismatroni (Eisenstadt) nemzetközi kohászat-régészeti konferencián ismertette először a magyar kutatás a pannoniai avar kori, 7-8. századi (Tarjánpuszta) és Karoling kori, 9. századi (Nemeskér) vasolvasztó telepek ásatási eredményeit.

https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_059_0083-0099.pdf

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat honlapja -- Kulcsár Gabriella szerkesztésében -- is közzétette a honlapunkkal kapcsolatos kérdéseket. A honlapunkat fenntartó soproni civilszervezetek átakításai, vezetőváltásai miatt a jelenlegi tárhelyén csak 2020. december 31-ig maradhat Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykatasztere. Utána másik szerverre kell költöztetnünk az eddig összeállított tartalmat.

Egy hete fejeződött be a „Középkori Régészet 7. Nemzetközi Tudományos Konferenciája”, amelyet Zágrábban a Régészeti Intézet rendezett 2020. szeptember 10-11-én, „A vas titkai -- a nyersanyagtól a kész vastárgyig” címmel. (“7th International Scientific Conference on Medieval Archaeology of the Institute of Archaeology (Zagreb) titled Secrets of iron - from the raw material to an iron object”). Több nemzet képviselői között tíz magyar előadó nevét olvashatjuk a meghívottak listáján.

A Soproni Múzeum Közösségi Régészet Programja keretében került sor egy eddig ismeretlen lelőhely azonosítására. A Pinnye melletti terület környékén több római kori lelőhely is ismert már, így nem volt meglepő, hogy egy római villagazdaságra utaló nyomok kerültek elő. A kerámia leletek mellett többek között két, nagyméretű vassalak is.

7th International Conference on Mediaeval Archaeology
Secrets of iron - from raw material to an iron object

Institute of Archaeology / Institut za arheologiju
Zagreb, 10th – 11th September 2020
Zagreb, 10. – 11. rujna 2020

Folyamatban van a munkabizottságaink és társszervezetek által a Magyar Nemzeti Múzeumban 2018 novemberében „A nemes- és színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében" címmel szervezett országos konferencia kötetének szerkesztése, a kiadás előkészítése.
http://www.scarbantia.com/sites/default/files/files/MNM%20konferencia%20...

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto/index.html
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1983_II-1.pdf

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal