Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) kezdeményezte a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

A honlapot jelenleg két soproni civilszervezet, a Scarbantia Társaság és a Scarbantia Régészeti Park Alapítvány gondozza.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Dr. Gömöri János CSc., az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság korábbi elnöke 

Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com 

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Biró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség:
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas) forum.muzeum@gmail.com
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor 
Az angol nyelvű változat fordítója: Dr. T. Biró Katalin CSc (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest); Dr. Gömöri János CSc („Fórum Múzeum”, Sopron); Wallon-Hárs Viktor (a weboldal karbantartója).

Friss hírek

Bronzkori bronzműves mester elrejtett nyersanyagai a Soproni Múzeum gyűjtőterületéről. Szervezett fémkutatási akció eredménye.
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság hírlevelei és konferenciakötetei elérhetőek az Arcanum Digitális Tudománytárban
A kohó-ásató kutató, dr. Gömöri János Pro Urbe Sopron díja, 2023
Iparrégészeti kutatások szervezése a soproni Liszt Ferenc Múzeumból. Mollay Károly professzor írása , 1987.
A fertőrákosi késő római téglaégető kemence
A Sopron- Városház utcai ásatáson feltárt 4. századi kőfaragó munkahely
Dr. Domonkos Ottó (1928-2022) néprajzkutató emlékezete, egyik iparrégészeti témájú dolgozatának közreadásával
Dr. Hegyi Imre (1921 - 1991) néprajzkutató iparrégészeti publikációiból: Faszénégetés
Vasbuca-lelet a Somogy megyei Pusztakovácsi határából
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság Tájékoztatói és konferenciakiadványai az ARCANUM Digitális Tudománytárban
Európai kézművesség a bronzkorban és ma. Kiállítási katalógus. Debrecen 2019.
Gömöri János hozzászólása a kézművesipar-történeti és az iparrégészeti kutatások összehangolása tárgyában. 2001