Hírek

Bronzkori bronzműves mester elrejtett nyersanyagai a Soproni Múzeum gyűjtőterületéről. Szervezett fémkutatási akció eredménye.
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság hírlevelei és konferenciakötetei elérhetőek az Arcanum Digitális Tudománytárban
A kohó-ásató kutató, dr. Gömöri János Pro Urbe Sopron díja, 2023
Iparrégészeti kutatások szervezése a soproni Liszt Ferenc Múzeumból. Mollay Károly professzor írása , 1987.
A fertőrákosi késő római téglaégető kemence
A Sopron- Városház utcai ásatáson feltárt 4. századi kőfaragó munkahely
Dr. Domonkos Ottó (1928-2022) néprajzkutató emlékezete, egyik iparrégészeti témájú dolgozatának közreadásával
Dr. Hegyi Imre (1921 - 1991) néprajzkutató iparrégészeti publikációiból: Faszénégetés
Vasbuca-lelet a Somogy megyei Pusztakovácsi határából
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság Tájékoztatói és konferenciakiadványai az ARCANUM Digitális Tudománytárban
Európai kézművesség a bronzkorban és ma. Kiállítási katalógus. Debrecen 2019.
Gömöri János hozzászólása a kézművesipar-történeti és az iparrégészeti kutatások összehangolása tárgyában. 2001
Dr. Nováki Gyula (1926-2022), vaskohó-kutató és földvár-szakértő régész emlékezete
17. századi ötvöstégelyek Sopronból
Az Árpád-kori vasbánya-kutatás Sopron környékén. Dr. Kisházi Péter bányamérnök ásatási vasérc-vizsgálatai.
Magyarországi ásványlelőhelyek listája
Római kori fazekaskemence a soproni Petőfi téren
Kézműves ismeretek terjedése a középkortól napjainkig, interdiszciplináris konferencia 2020, VEAB
A vaskohászat régészetének hírei a Bányászati és Kohászati Lapokban (1984)
Zamárdi-Gépállomás és Somogyfajsz- Ivató tó. Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai MB. Somogy megyei ásatásai.
Szakony-Békástó. Vaskohászat-régészeti hírek az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület folyóiratszámaiban, 1983-tól
Az Iparrégészeti Munkabizottság Somogy megyei vasrégészeti ásatásai 1986-tól
Geotúra a lovasi őskori festékbányához, 2022. április.
A kézművesipari ismeretek, technológiák átadásának útjai a régészeti, történettudományi és néprajzi kutatások szemszögéből