Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Bíró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu

Hírek

Thomas Birch: ABANDONED OR UNUSED? ULTRA-HIGH CARBON STEEL AND CAST IRON LUMPS FROM SEMLACH/EISNER. Weggeworfen oder ungenutzt? Hoch aufgekohlter Stahl und Gusseisenklumpen von der Fundstelle Semlach/Eisner. In: BRIGITTE CECH (Hrsg.) DIE PRODUKTION VON FERRUM NORICUM AM HÜTTENBERGER ERZBERG. Die Ergebnisse der interdisziplinären Forschungen auf der Fundstelle Semlach/Eisner in den Jahren 2006–2009.

Színes fotókkal gazdagon illusztrált újságcikk a középkori téglaégető kemencékről. Simmer Lívia ásatása (Göcseji Múzeum). https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/egyszervolt/megmentik-a-kozepkori-...

Az egri régészek, Farkas Csilla és Hrabák Zita jól dokumentált ásatásának részletes feldolgozása, előremutató, szép eredményekkel: Tankó Károly - Török Béla - Farkas Csilla : A késő vaskori fémmegmunkálás leleteinek régészeti és archeometriai vizsgálata Szilvásvárad-Lovaspálya lelőhelyen. in: Vicze M. - Kovács G. (szerk.): MΩMOΣ X. Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete. Százhalombatta 2019, 383-409.

Részlet az előszóból:
„Amennyiben technológiáról beszélünk, akkor többnyire a tárgyak elkészítésének, előállításának módja jut elsődlegesen az eszünkbe. A technológia azon módszerek, technikák és eszközök használatának az összessége, melyek segítségével a nyersanyagból használati tárgy lesz. Az őskorral foglalkozó kutatások írott és képi források hiányában a tárgyból és annak elkészítési módjából indulnak ki, de a fókusz valójában az emberen és annak tevékenységén van, aminek következtében a tárgy kialakul. Ki és hogyan alkotta meg az adott tárgyat? Milyen műveletsor (chaîne opératoire) végeredménye az általunk több ezer évvel később megtalált tárgy? Az ősi kézműves tudás hogyan őrződött meg, mik azok a látható vagy éppen láthatatlan jegyek, melyekkel az ősi társadalmak egyértelművé tették egyediségüket, kulturális hovatartozásukat? Az elkészített eszközök segítségével a környezet átalakítása hogyan és milyen léptékben valósult meg? A kötet minderről szól…. A Szerkesztők”

Szabó Ernő: Kézművesek képzése a római császárkorban.(The Instruction of Craftsmen during the Roman Imperial Period). In: Techné. A szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban (Szerk.: Munding Márta, Szovák Kornél, Takács László) Studia Philologica V. Piliscsaba 2018, 81-113 (Summary, p. 515).
https://www.academia.edu/37239213/
K%C3%A9zm%C5%B1vesek_
k%C3%A9pz%C3%A9se_a_r%C3%B3mai
_cs%C3%A1sz%C3%A1rkorban

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto/index.html
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1983_II-1.pdf

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal