Register of pre-industrial archaeological sites from the prehistoric periods up to the 18th century

Hungarian Cadastre of Industrial Archaeological Sites (Collected into a systematical database for I: ages and cultures before the Industrial revolution) by the Working Group of Industrial Archaeology and Archaeometry of the Veszprém Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA VEAB).

Industrial archeology data sheet: Download

Registration

Contact us

Founder / General editor: János Gömöri former chairman of the Industrial Archaeology and Archaeometry of the Veszprém Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences (MTA VEAB)
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Editorial board: organisation of the Editorial board is in progress

 • Prehistoric lithic industries: Katalin T. Biró tbk@hnm.hu
 • Bronze Age and Early Iron Age bronze metallurgy: János Gábor Tarbay tarbay.gabor@hnm.hu
 • Celtic pottery, metal casting, iron metallurgy:
 • Roman pottery, brick production, lime burning, glass production, bronze metallurgy, iron metallurgy:
 • Migration period pottery, goldsmith’s crafts, iron metallurgy
 • Avar Period and 9th century industries, pottery, goldsmith’s crafts, iron metallurgy: János Gömöri
 • Crafts and industries of the 10-11th centuries, iron metallurgy:
 • Crafts and industries of the Árpád-dynasty period (11-13th centuries), pottery, brick production, lime burning, glass production, bronze metallurgy, iron metallurgy: János Gömöri
 • Crafts and industries of the Mediaeval period, industries of villages, cities, monasteries and fortresses: János Gömöri
 • Late Mediaeval / Early Modern period Industries:
 • Natural geography, geology:
 • Archaeometry, prospection, dating and analyses:

Website constructed and maintained by: Viktor Wallon-Hárs
English version translated by Katalin T. Biró

News

CRAFTER
Európai kézművesség a bronzkorban és ma /
Crafting Europe in the Bronze Age and Today
Kiállítási katalógus / Exhibition catalogue
Kiadó / Published by:
Déri Múzeum / Déri Museum, Debrecen

Kutatástörténeti adatok az 1980-as évek (műszaki) szakmatörténeti bizottságai és az MTA VEAB Iparrégészeti munkabizottsága közötti együttműködésekről:
A kohászattörténet magas szintű művelői és a vasrégészeti ásatások támogatói között Dr. Kiszely Gyula (1911-1997), a Kohászati Történeti Bizottság alapítója és Dr. Remport Zoltán (1922 - kohómérnök, technikatörténész áldásos tevékenységet folytatott. Segítségük megnyilvánult a kohóásatások támogatásában és a kohászatrégészeti leletanyagok -- különböző üzemi laboratóriumokban történt -- díjmentes anyagvizsgálatainak szervezésében. A BKL Kohászat folyóirat gyakran beszámolt a kohászati lelőhelyek régészeti kutatási eredményeiről.

Jelentések az először megismert Somogy megyei avar kori vasolvasztó kohókról (Zamárdi-Gépállomás). Valamint a 10. századi, u.n. "Somogyfajszi" műhely- és kohótípus jellegzetességeinek ismertetése a BKL Kohászat hasábjain.

A II. (Veszprémi) Országos Iparrégészeti Konferenciánkat megtisztelték részvételükkel az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szakmatörténeti bitottságainak a vezetői is (főleg a kohászati és öntészeti szakterületekről), mint erről hírt adtunk az Iparrégészeti Tájékoztatóban és a konferencia-kötet bevezetőjében. A Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) Kohászat ezt követően, 1983-tól közölt régészeti híreket és dolgozatokat is.

"Vakultúra útja" poszterkiállítás:
http://www.ipari.bzlogi.hu/linkelt_dokumentumok/vaskultura_konferencia/t...
A középkori és korai újkori magyarországi vasércbányászat, kohászat, kovácsipar, hámorok, régészeti,
iparrégészeti, történeti, technikatörténeti és műemléki értékeiről rendezett szakmai konferencia
poszterei.
I. kép: A somogyfajszi 10. századi vasolvasztó műhely mellett a Korotnai patak partoldalában talált

A Központi Kohászati Múzeum által szervezett nyári diáktábor Újmassán. Vasolvasztás korai középkori somogyfajszi típusú vasolvasztó kemencékben. Táborvezetők: dr. Gömöri János régész (MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottság elnöke) és Thiele Ádám doktorandusz és kovács, (Vö. "Bucavasgyúró") (Budapesti Műszaki Egyetem).

http://www.bucavasgyuro.net/data/esemenyek/2010_Ujmassa.jpg

Browsing our website you agree to use cookies.×