Vasbuca-lelet a Somogy megyei Pusztakovácsi határából

Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság 2023. február 1-i szakmai ankétján a Magyar Nemzeti Múzeum olvasótermében elhangzott előadásában mutatta be Thiele Ádám azt a Pusztakovácsi határában talált, (feltehetően) korai középkori fél vasbucát, amelynek műszaki vizsgálatait is elvégezte. Sőt kísérleti vasolvasztás során, horvátországi kollégákkal együtt elkészítették a vasbuca másolatát, így a készítéstechnikai összefüggések több kérdésére is fény derült, amint az a mellékelt jelentéséből kiderül.

A buca történeti és régészeti hátterének a felvázolására is sort kell majd keríteni. Egyrészt a pontosabb lelőhely mikrokörnyezetének régészeti további dokumentálásával, illetve a szomszédos Somogyfajsz vasolvasztó műhelye és a Pusztakovácsiban feltételezhető kovácstelepülés műhelyeinek összefüggéseire érdemes figyelmet fordítani. A 10-11. századi gyepvasércgyűjtés, a kohászat és a vasfeldolgozás együttes vizsgálatára, a munkamegosztás szervezésére ebben a körzetben kiváló lehetőség adódik.
Hasonló lehetőségeket jelenleg egyelőre csak a Sopron melletti "terra Kovácsi", a mellette feltárt Árpád-kori vaskohó-telepek (Gömör János, később Györke Réka és Ujvári Ferenc ásatásai) és a nagy kópházi vasércbánya-mező együttes vizsgálatai kínálnak.

Iparág
Alkorszak