A Sopron- Városház utcai ásatáson feltárt 4. századi kőfaragó munkahely

Adatok a Scarbantia Régészeti Park Városház utcai régészeti műemlékegyüttesének kutatástörténetéhez:

Kőfaragó műhely helye a soproni késő-római kori városfal belső oldala mellett.
Az 1970-es, 1980-as években az Országos Műemléki Felügyelőség soproni városfal-rehabilitációs programja keretében folytattuk a régi mozi helyén, a Városház utcában a római út, a városfalak és a római kori fórum melletti ÉK-i épülettömb feltárását.
A 4. századi városfal ÉK-i, kerek saroktornyát 1982-ben és 1983-ban rétegenként bontottuk ki a feltöltésből. A kerek bástya melletti vastag fehér mészkőtörmelék-réteg a 4. századi kőfaragók munkahelyét jelöli. A rétegekben talált leletek a Soproni Múzeum régészeti gyűjteményét gazdagították. Az itt közreadott három diakép, az ásatásvezető (G. J.) felvétele. (https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/72510)

Iparág
Alkorszak