Újabb vasérc-lelőhelyek a Nyírségben. Thiele Ádám jelentése

Thiele Ádám: Rövid beszámoló új vasérclelőhelyekről

2016 szeptemberében a Nyírségben végeztünk terepbejárásokat gyepvasérc lelőhelyek után kutatva, korábbi tapasztalatok és Ludányi Józseftől nyáron kapott bejelentés alapján. Összesen kilenc gyepvasérc-lelőhelyre bukkantunk, ezek közül négy bizonyult nagyobb jelentőségűnek.

⦁ Haláp település közelében egy szántóföldi víztározó gödör kiásásakor mintegy 20m hosszan táródott fel egy átlagosan 50cm vastagságú gyepvasérc lencse.

⦁ Fülöp mellett egy halastó kiásásakor ástak bele munkagéppel egy gyepvasérc lencsébe. A lencse vastagsága 40-80cm között változott és kb. 100m-es szakaszon táródott fel. A lencse kiálló peremei az időjárás hatására lepusztultak, így alacsony vízállás mellett sok kisebb-nagyobb gyepvasérc rög borítja a tó partját. Ez a gyepvasérc lencse néhol nagy mennyiségben tartalmazott meszes kiválásokat.

⦁ Terem közelében egy szánóföldön mélyszántás közben felszántottak egy kb. 10-20cm vastagságú gyepvasérc lencsét, amelynek átmérője néhány 10m lehet. A szántóföldön, a felső talajrétegen átásva elérhető volt a gyepvasérc lencse felső része. A szántóföld szélére kb. 2tonna mennyiségben találtunk félredobált 10-30kg-os gyepvasérc darabokat.

⦁ Bátorliget mellett egy itatótó oldalfalában bukkantunk vastag és hosszan feltáródó gyepvasérc lencsére, azonban ekkorra már beesteledett, így a lelőhely alaposabb feltérképezésére nem volt lehetőség.
Szintén szeptemberben látókörbe került egy Gönc közelében található vasérclelőhely Farkas Gergő közlése alapján. A település határában van egy hegy, amit úgy emlegetnek, hogy „Vashegy". Itt szürke homokkőbe ágyazott, néhány 10cm-es átmérőjű sziderites-limonitos konkréciók fordulnak elő.