Őskori bányák Magyarországon - T. Bíró Katalin dolgozata

"Kivonat
A bányászat a legrégibb mesterségek egyike. A kőeszköz-készítés és használat általános elterjedésével hamarosan felmerült az igény speciális és jobb minőségű nyersanyagok beszerzésére. Ennek értelmében az első bányahelyek már az őskőkor középső szakaszától megjelentek és folyamatosan használatban voltak a kőeszköz-készítés valamennyi periódusában. Az első kitermelő helyeken ún. pattintott kőeszköz nyersanyagokat, elsősorban kovakőzeteket bányásztak, ezért általánosságban ezeket a lelőhelyeket „kovabányáknak” vagy kevésbé pontos szóhasználattal „tűzkőbányáknak” hívjuk. Kutatásukra a nemzetközi ősrégészeti kutatás külön szakbizottságot hozott létre (Union International des
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques - Az őskőkori és őskori kovabányászati kutatások munkabizottsága néven). A technológia és a nyersanyag iránti igények függvényében a bányászott nyersanyagok köre még az őskorban jelentősen kiszélesedett az egyéb kőeszköz-nyersanyagok, festékek, só, fémek és ékkövek irányába. Ez a cikk az őskori bányák magyarországi kutatásának történetét és jelenlegi állását mutatja be."
Tárgyszavak: bányászat, őskor, kovakőzetek, Magyarország

"Abstract
Mining is one of the most ancient crafts in the life of mankind. With the general spread of tool-making and other artisan activities, the need for specific and good quality raw materials immediately appeared. Mining features are known from the Middle Palaeolithic period onwards, i.e., the cultural sphere of the Neanderthal Man; in absolute chronological dates, approximately 40000 years BC. The first exploitation sites aimed at the procurement of lithic raw materials, notably, siliceous rocks. In a rough generalisation, they are referred to as “flint mines”. The international scientific research centred on them uses this term, too (i.e. Union International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Commission on flint mining in Pre- and Protohistoric times). With the advance of technology and the appearance of cultural needs, the range of mined goods extended to other lithic resources, pigments, salt, metals and decorative stones as well. This paper deals with prehistoric mines known and published so far from Hungary and their current state of research."
Keywords: mining, prehistory, siliceous rocks, Hungary

Iparág
Kor