Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából

Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából. A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM ÉVKÖNYVE • XXXVIII. (2016) 329–348.
"Bevezetés
Pincehelytől délnyugatra, a Kapos folyótól északra egy dombvonulaton, megközelítőleg két teleknyi (nagyjából 80 méter hosszú) területen réz lemezeket és kerek lapkákat találtak. A leletek ismert régészeti lelőhelyről származnak, egy középkori-kora újkori faluhelyről. A település a középkori Koromzóval azonosítható (a lelőhely adatbázisban szereplő neve: Pincehely–Bödönkút). A középkori és kora újkori pénzhamisítással korábban többen foglalkoztak, azonban az utóbbi időben több helyről kerültek elő olyan leletek, amelyek ezen tevékenységhez köthetőek. Ezért kezdtük el ezen téma újrafeldolgozását és a még nem közölt leletek publikálását."
p. 335: "A pincehelyi lelőhellyel kapcsolatban használt műhely szó csak feltételezés. Nem biztos, hogy külön műhelyépület állt rendelkezésre, elképzelhető, hogy egy fémmegmunkáló – pl. falusi kovács – épületében dolgoztak. A verőtövek elkészítése, a lemezek kivágása és azok ezüstözése szakavatott kezeket igényelt. A tanulmány elején említett középkori és török kori pecsétnyomót is talán azért gyűjtötték össze, hogy azokat beolvasszák és felhasználják később, vagy a verőtő elkészítéséhez használhatták mintának. A lelőhely kutatásában újabb előrelépést egy régészeti feltárás jelenthetne, melynek során a leletek eredeti lelőkörnyezetükből kerülhetnének elő, ugyanis az ismertetett leletanyag pontos szóródását a lelőhelyen belül nem ismerjük."

Iparág: 
Korszak: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×