Nemzetközi szimpózium

Tisztelettel meghívjuk Önt A korai középkori kézművesség régészeti emlékei, különös tekintettel a vaskohászatra és kovácsolásra (8-10. század) című nemzetközi szimpóziumra 2016. szeptember 21. MTA Szegedi Területi Bizottság, SZAB–Székház, Szeged, Somogyi utca 7.

Szervezőbizottság:
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság
MTA MAB Anyagtudományi és Metallurgiai Szakbizottság
Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja (ARGUM)
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék

A szimpózium az “Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében” című OTKA-projekt (azonosító: 116396) keretén belül kerül megrendezésre.

Program

10:00-10:15: Greetings on behalf of the organizers / Köszöntő, a konferencia megnyitása
Session 1 – Délelőtti szekció (Chairman/levezető elnök: Gömöri János)
10:15-10:35: Gallina Zsolt (Uni. Szeged) - Török Béla (Uni. Miskolc): The latest results of the complex research of the Late Avar iron smelting sites in Somogy County / A késő avar kori vasművesség komplex kutatásának legújabb eredményei Somogy megyében.
10:35-10:55: Sekelj Ivančan, Tajana (Zagreb, Arch. Institut): Iron production in Croatia, with special regards to Virje - Volaski Breg (8th-9th.) / Vasművesség Horvátországban, különös tekintettel a Virje - Volaski Breg-i lelőhelyre (8.-9. század).
10:55-11:15: Czövek Attila (Szekszárd, Múzeum): Newly discovered Early Medieval iron smelting sites in Tolna County / Korai középkori vasolvasztóhelyek felfedezése Tolna megyében.
11:15-11:30: Questions, discussion / Kérdések, vita
11:30-11:50: Coffee break / Szünet
11:50-12:10 Szőke Béla Miklós (Budapest, MTA Arch. Inst.) - Török Béla (Uni. Miskolc): Spuren der handwerklichen Tätigkeit im karolingischen Zentrum Zalavár (Mosaburg), mit besonderen Berücksichtigung für die archäologischen und archäometrischen Bewertungen drei hier gefundenen Eisenluppen. / Kézművesség nyomai a Karoling kori központban, Zalaváron (Mosaburg), különös tekintettel az itt talált vasbucákra.
12:10-12:30: Költő László (Kaposvár, Múzeum) – Fehér András (Dunaújváros). Awarenzeitliche gespaltene Eisenluppe von Lábod- Petesmalom (Komitat Somogy)./ Investigation of a split iron bloom from the Avar period from the site Lábod-Petesmalom (Somogy County) / Avar kori „ékelt” vasbuca Lábod-Petesmalom lelőhelyről.
12:30-12:45: Questions, discussion / Kérdések, vita 13:00-14:30: Lunch-time /Ebédidő
Session 2 / Délutáni szekció (Chairman/levezető elnök: Wolf Mária)
14:40-15:00: Krainz, Andreas - Kerbler, Lukas (Uni. Wien): Ein frühmittelalterlicher Eisenverhüttungsplatz in Dörfl, Burgenland. / Korai középkori vasolvasztóhely, Dörfl (Burgenland, Ausztria)/
15:00-15:20: Ondřej Merta (Technical Museum, Brno): Early Medieval iron production in the central part of Moravia - archaeology, archaeometallurgy, experiments, old and recent finds of split blooms in Moravia / Korai középkori vastermelés Morvaország középső részén – régészet archeometallurgia, kísérleti vasolvasztások, korábban és újabban talált ékelt vasbuca-leletek.
15:20-15:35: Questions, discussion / Kérdések, vita
15:35-15:55: Haramza Márk (Uni. Pázmány) – Török Béla (Uni. Miskolc): Manufacturing practice of 10th century swords in the Carpathian Basin/ 10. századi Kárpát-medencei kardok készítéstechnikája
15:55-16.15: Gömöri János (Sopron, Múzeum) – Györke Réka (Győr, Múzeum): The "archeoindustrysites.com" homepage and the Cadastre of Industrial Archaeological Sites. A detail: Newer comparative schedule and map of the archaeological iron blooms and iron bars found in Hungary. / Az "archeoindustrysites.com" honlap és az Iparrégészeti Lelőhelykataszter. Részlet: A magyarországi régészeti vasbucák és rúdvasak újabb összehasonlító táblázata és térképe.
16:15-16:45: Questions, discussion, Summarizing the main results / Kérdések, vita. Összegzés, zárszó

A szimpózium fő célkitűzése

Tudományos szemináriumunk fő célkitűzése a különböző korai középkori közép- európai társadalmak kézműves rétegein belül – jelen esetben – főleg a vasművesség technológiája és munkaszervezése közötti hasonlóságok és különbségek vizsgálata.

Az Avar Birodalom lehanyatlása utáni évszázadok (8. sz. vége/ 9. sz. eleje), majd a Karoling Ostmark grófságainak megszervezése (ezen belül pl. Mosaburg/Zalavár a Balaton közelében), továbbá a Morva Birodalom létrejötte hatalmas politikai változásokat eredményezett ebben a régióban. A változások mértékét fokozta a Bolgár Kánság térhódítása a DK-alföldi és az erdélyi térségben.

Vizsgálati szempontunkból az a fő kérdés, hogy a politikai és hatalmi változásokat követte-e a kézművesség újjászervezése a 9. század folyamán? Vagyis feltételezhető-e a helyi, hagyományos (avar kori) kézműves technológiák kontinuitása és a termelés szervezésének 9. századi továbbélése? Vagy fellehetők-e a helyi kézművesiparban a különböző irányú innovációk nyomai? A 10. századtól, a magyar honfoglalás után hasonló kérdések merülnek fel. Látnunk kell, hogy ezek a kérdések nem csak a hagyományos kézműipari technikák esetleges továbbélését vetik fel, hanem feltehetően a helyi kézművesek egyes csoportjainak a nagy hatalmi változások utáni továbbélését is. Ebből a szempontból fölöttébb fontosak a műhelyek, az égett ipari objektumok és azok faszeneinek komplex módszerekkel való kormeghatározásai.

(A Szervezőbizottság)

Iparág: 
Korszak: 
Alkorszak: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×