MΩMOΣ X. Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete. Őskori technikák, őskori technológiák. Százhalombatta, 2017. április 6 –8.. Szerkesztette: Vicze Magdolna és Kovács Gabriella, „Matrica” Múzeum Százhalombatta, 2019.

"TARTALOM
Czifra Szabolcs: Készítéstechnikai megfigyelések kora vaskori korongolt edényeken Production technological observations on Early Iron Age wheel-made pottery.....................................................................................................9
Dani János, Cséki Andrea, Sándorné Kovács Judit: Kora bronzkor végi (házi) ipari technológiák a Felső-Tisza-vidékről Industrial technologies from the final phase of the EBA of the Upper Tisza region .................................................29
Fekete Mária: A Kr. e. 7. század utolsó harmadának újdonságaiból A Dunántúlon. Technológiai újítások: a bronzláncok – és értelmezésük – a regölyi tumulus leletanyagában Some novelties of the last third of the 7th century BC in Transdanubia. Technological innovations: bronze chains – and their interpretation – in the Regöly tumulus finds..... 62 Füzesi András: A késő neolitikus edények megformálásának technikai jellegzetességei – Öcsöd-Kováshalom leletegyüttese alapján Technological characteristics of ceramic production in the Late Neolithic assemblage of Öcsöd- Kováshalom............................. 84
Gutay Mónika, Kerékgyártó Gyula, Péntek Attila: Késő felső paleolitikus településszerkezeti minták és létfenntartási technikák a Mátraalján (Heves megye) Late Upper Palaeolithic settlement patterns and lifestyle techniques in Mátraalja (Heves County)......................110
Király Attila: Üllős kőmegmunkálás – a bőség zavara Bipolar-on-anvil knapping – confusing abundance ..........126
Kovács Gabriella, Vicze Magdolna: Építéstechnikai megfigyelések lehetőségei vékonycsiszolatok segítségével Százhalombatta-Földvár lelőhelyen Possibilities of construction technical observations using thin section soil micromorphology at Százhalombatta-Földvár site ....................................................................................... 151
Kovács Réka Lilla, Gyöngyösi Szilvia, Barkóczy Péter, Juhász Laura, Szabó Géza, Kiss Viktória: Technológiai megfigyelések kora és középső bronzkori fém tárgyakról Technological observations of Early and Middle Bronze Age metal objects................... 184
Mali Péter: Technológiai megfigyelések a Halomsíros kultúra településein Technological observations on the settlements of the Tumulus Culture......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 198
Markó András: Árvéső: eszköz vagy magkő – megfigyelések a mogyorósbányai kavicsgravetti leletanyagon Burins: tools or cores? Observations on Pebble Gravettian assemblages of Mogyorósbánya,…............................. 211
Melis Eszter: „Fémműves sírok” a Kárpát-medence kora és középső bronzkorában Metallurgists’ burials in the Early and Middle Bronze Age of the Carpathian Basin......... 231
Mester Zsolt: A műveletsortól a technikai rendszerig: a paleoetnológiai szemlélet hasznossága a technológiai kutatásban From the chaîne opératoire to the technical system: the usefulness of the paleoethnologic approach in technological research................................................. 255
Sörös F. Zsófia: A kelta kovácsok társadalmi szerepének vizsgálata a magyarországi leletanyag tükrében. An inquiry on the role of Celtic smiths based on artifacts found in Hungary.............................................................................271
Szabó Géza: Adatok a lemezelemekből szegecseléssel összeállított bronzedények készítéséhez és használatához, történeti hátterük megvilágításához az újabb hajdúböszörményi szitula tükrében Data for the preparation and use of bronze vessels made of plate segments by riveting and for shedding light on their historic background in the context of the new situla of Hajdúböszörmény ................................................................................................................ 289
Szabó Lajos: A Tiroli Jégember és felszerelése: az őskori technológiák kulturális makroevolúciójának aspektusai The Tyrolean Iceman and its equipment: some aspects of the cultural macroevolution of prehistoric technologies ... 318
Szilasi Attila Botond: A neolitikum kőeszköz-előállítási rendszerei Vas megyében. A technológia és a nyersanyag összefüggései néhány példán keresztül The Neolithic stone tool production systems in Vas County. The relationship between technology and raw material through some examples.....................................................................337
T. Biró Katalin, Koós Judit, Csengeri Piroska: Obszidián és limnokvarcit feldolgozó műhely a Hernád völgyében Obsidian and limnoquartzite processing workshop in the Hernád valley.......................................................361
Tankó Károly, Török Béla, Farkas Csilla: A késő vaskori fémmegmunkálás leleteinek régészeti és archeometriai vizsgálata Szilvásvárad-Lovaspálya lelőhelyen Archaeological and archaeometrical analysing of the finds of Late Iron Age forging at Szilvásvárad-Lovaspálya...............................................................................................................383
Véninger Péter: Mi mindenre lehet következtetni a régészeti kerámiák színeiből? What can be concluded from the colours of the archaeological ceramics?..................................... ....... 410
Viniczai Ferenc: Bronzkori erődített telepek típusai a Gödöllői-dombságban Bronze Age fortified settlement types in the Gödöllő Hills.................................................................... 428

Fekete Mária: "A Kr. e. 7. század utolsó harmadának újdonságaiból a Dunántúlon. Technológiai újítások: a bronzláncok – és értelmezésük – a regölyi tumulus leletanyagában" c. cikkéből kiemeljük a -- szerző szerint -- etruszk analógiákat is
mutató bronzláncok öntőmintáit.:
„3. ábra. Regöly-Szárazdi-bozót: bronz öntőminták (Regöly A, Regöly B, valamint Vetta Marina-típus) és az öntvények néhány párhuzama
4. ábra. Regöly-Szárazdi-bozót, a Regöly A típusú lánc öntőmintájának pálca-tagja (fotó: Rosta József) – 1. számú öntőminta.
5. ábra. Regöly-Szárazdi-bozót, a Regöly A típusú lánc öntőmintájának felfűző-tagja (fotó: Rosta József) – 2. a-b öntőminta.
7. ábra. Regöly-Szárazdi-bozót, Regöly B típusú lánc öntőmintájának pálca-tagja (fotó: Rosta József) – 3. a-b öntőminta.
8. ábra. Regöly-Szárazdi-bozót, Regöly B típusú lánc összekötő tagjának öntőmintája (fotó: Rosta József) – 4. a-b öntőminta.”

Korszak: 
Alkorszak: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×