Magyarország Régészeti Topográfiája és Magyarország Iparrégészeti Lelőhelyei

MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA. MÚLT, JELEN, JÖVŐ.
ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY OF HUNGARY. PAST, PRESENT AND FUTURE
SZERKESZTETTE/EDITORS: BENKŐ ELEK – BONDÁR MÁRIA – KOLLÁTH ÁGNES
Kiadja az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete. Budapest 2017.
GÖMÖRI JÁNOS: Az MRT és a MILK. Régészeti topográfiai munkálatok és Magyarország
iparrégészeti lelőhelykatasztere: a korábbi együttműködés és a jövőbeli összehangolás lehetőségei
The archaeological topography of Hungary (MRT) and the gazetteer of industrial
archaeological sites of Hungary (MILK): previous co-operation and possibilities
of future co-ordination. 163- 173.
Pdf.

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×