Konferencia-felhívás: „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15

Konferencia-felhívás:
A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében
Interdiszciplináris konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. november 14-15.

Az Anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében című konferencia-sorozatunkat – az agyag-, a fa-, a vasművesség, a csont- és bőrfeldolgozás, a textilipar régészeti lelőhelyei, néprajzi vonatkozásai, történeti adatai és archeometriai vizsgálatai tanulságainak összegzése után – 2018 őszén a tág érte-lemben vett színesfémművesség középpontba állításával folytatjuk, immár má-sod ízben a rendezvénysorozat állandósult helyszínén, a Magyar Nemzeti Múze-umban.
A nemes- és színesfémek előállításának és feldolgozásának műhelyei, leletei, ércbányászat, kohászat, öntészet, pénzverés és pénzhamisítás, ötvösség, réz-, bronz- és ónművesség az őskortól napjainkig; technológia-, társadalom- és gaz-daságtörténeti, néprajzi és anyagvizsgálati (archeometriai) megközelítések.
Az őskori, római kori, népvándorlás kori és középkori fémművesség fő témakö-reit, valamint az ércbányászat kérdéseit egy-egy bevezető előadás vázolja fel. A szerteágazó részletkérdések ismertetésére ásatási beszámolókban és esettanul-mányokban, valamint néprajzi, történeti, és archeometriai témájú előadásokban térhetnek ki a kutatók.
Az előadások fél oldalnyi tartalmi kivonatával együtt legkésőbb 2018. szeptem-ber 7-ig várjuk az előadók jelentkezését az alábbi címek valamelyikére:
• archeometria: bajnoczi.bernadett@csfk.mta.hu (Bajnóczi Bernadett, MTA X. Osztály Archeometriai Albizottság)
• régészet és archeometria: forum.muzeum@gmail.com (Gömöri János, MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság);
• történettudomány és néprajz: csfruzsina@yahoo.com (Cseh Fruzsina, MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság)
Rendezők: MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága, MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, MTA X. (Földtudományok) Osztálya Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Bizottságának Archeometriai Albi-zottsága, Magyar Nemzeti Múzeum

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×