Gyepvasérc lelőhelyek a Dél-Kelet Nyírségben és az Érmelléken. Romát Sándor nyomán.

A területen több évtizede aktív régészeti kutatás folyik, kapcsolódva egyéb természettudományi felmérésekhez. Elsősorban dr. Karácsonyi Károly Román Akadémia díjas biológus és dr. Németi János első fokú tudományos kutató, régész több évtizeden keresztül megismételt terepbejárásaik, valamint egyéb kutatásaik nyomán mélyreható részletességgel ismerjük ennek a mikro régiónak a természetföldrajzi és településhálózati rendszerét.

Most már úgy gondoljuk, hogy a helyi nyersanyag ipari felhasználása közül kiemelkedő szerepe van gyepvasércnek, annak ellenére, hogy ennek a kontextusát a tárgyalt mikro régióban kevesen kutatták. A mikro régió mentén húzódó államhatár miatt a régészeti anyag egy része (Vállaj-Határátkelő) a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében található. Az idén megjelent évkönyvben közölték le. Míg összefoglaló jelleggel a határ másik oldalán előkerült régészeti és természeti kontextusban előkerült gyepvasérc lelőhelyeket Nagykároly környéki régészeti repertóriumában közölte dr. Németi János elsőfokú tudományos kutató.

dr. Romát Sándor
régész
Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár

Könyvészet:

Ardelean, Gavril-Karácsonyi Carol: Flora şi fauna Văii Ierului (înainte şi după asanare). Editura Bion, Satu Mare, 2002.

Karácsonyi Carol: Flora Câmpiei Eriului (jud. Satu Mare şi Bihor). Satu Mare Studii şi Comunicări. VII-VIII, 1987.

Karácsonyi Károly: Az Érmellék növény- és állatvilága. In Benedek Zoltán: Az Érmellék. Helios Kiadó, Orosháza, 1996.

Németi János: Repetoriul arheologic al zonei Careiului. [The archaeological Survey of Carei Region. Nagykároly vidékének régészeti repertóriuma.] Bibliotheca Thracologica XXVIII. București 1999.

Romát Sándor: A Délkelet-Nyírség Árpád-kori településnyomai (Árpád Age settlement patterns in the southeastern part of the Nyírség) NyJAMÉ, LX. 2018. 343-379.

Típus: 
Alkorszak: 
Fázis: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×