Egy vasércolvasztó bucakemence -- kísérleti kohósítás utáni -- dokumentált elbontásának tanúságai. Tajana Sekelj Ivančan szakcikke.

A Brno közeli Adamovban, a Technikai Múzeum kísérleti régészeti parkjában, illetve Horvátországban végzett kísérleti vasolvasztásokat egy horvát kutatócsoport , Dr. Tajana Sekelj Ivančan CSc. (Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia) vezetésével. A brnói Technikai Múzeum kiadványában ismertette a vezetésével, Dráva-völgyi leleőhelyeken feltárt korai középkori kohók maradványainál és a kísérleti vasolvasztásnál szerzett megfigyelések értékelését. Részletesen kitért a kísérleti kohókban -- a különböző munkafázisokban --mért hőmérsékleti adatokra is. A cikk azért is érdekes, mert az ÉNy-Magyarországon és Somogy megyében feltárt kohómaradványok egyik típusa (késő avar kor, Karoling kor és honfoglalás kor(?) ) az itt vizsgált szabadon álló kohókhoz formailag és feltehetően az alkalmazott technológiai tekintetében is több szempontból hasonlít (Nemeskéri típus).
Sekelj Ivančan, T. 2018, "The dismantling of a smelting furnace after experimental smelting of iron ore", Archeologia Technica 29, Brno 2018, 10-16.
https://www.academia.edu/39234488/Sekelj_Ivan%C4%8Dan_T._2018_The_disman...

Iparág: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×