Az Iparrégészeti Lelőhelykataszter / Archeo Industry Sites fejlesztésének kérdései

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat honlapja -- Kulcsár Gabriella szerkesztésében -- is közzétette a honlapunkkal kapcsolatos kérdéseket. A honlapunkat fenntartó soproni civilszervezetek átakításai, vezetőváltásai miatt a jelenlegi tárhelyén csak 2020. december 31-ig maradhat Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykatasztere. Utána másik szerverre kell költöztetnünk az eddig összeállított tartalmat.
Jelenleg -- Webmeterünk áttekitése szerint -- "A honlap 230 MB helyet foglal, aminek a pdf dokumentumok több mint a felét teszik ki (140 MB). A képek mérete összesen 26 MB. A többi helyet a fix rendszerfájlok teszik ki, amiknek nem fog nőni a mérete." Mivel az általunk jelenleg ismert (több, mint 2000) (kéműves-)iparrégészeti lelőhelynek 5-10%-t tartalmazza a honlapunk, a feltöltés előrehaladtával mérete 5 GB-nyira növekedhet.
Ennek megfelelő tárhelyet keresünk, ideális lenne valamely szakmailag közelálló intézmény szerverének befogadókészsége. Főleg ha ott (esetleg) a honlap tartalmának feltöltéséhez is hozzá tudnak járulni.
A feltöltendő lelőhelyek papír alapú adatlapjai, illetve rendszerező excel-táblázatai, az iparrégészeti azonosító számok listájával együtt a soproni Scarbantia Társaság irodájában vannak elhelyezve. Rendelkezésre áll a szakirodalmi Excel-táblázat is. Ezek összeállításában, és a lelőhelyek megyénkénti rendszerezésében, előzetes feldolgozásában a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének MA hallgatói szemináriumi munkában két szemeszterben vettek részt.
Feldolgozás után a lelőhelyek adatlapjait a MNM Régészeti Adattárának fogjuk átadni.

MRMT Honlapja:
"Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterének jövője
Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.
Az elmúlt időszakban kérdésként merült fel a Munkabizottságon belül is, hogy ebbe az irányba folytassák-e a régészeti lelőhely-, korszak-, és iparág-mutató regiszter bővítését. Esetleg kevesebb információ nyilvános közlésével, hogy az véletlenül se sértsen ásatásvezetői- és szerzői jogokat? Biztonságos-e a virtuális térben tárolni és bővíteni az információ-tömeget, vagy érdemesebb lenne iparáganként rendszerezve kinyomtatni?
Amikor ez a kezdeményezés indult, vezető magyar régészek és történészek (B. Bónis Éva, Sz. Póczy Klára, Holl Imre, Korek József, Éri István, Heckenast Gusztáv és mások) részvételével tekintették át a feladatokat és lehetőségeket. Csatlakoztak a vitához műszaki és természettudományos szakemberek (pl. OMBKE – Hegedűs Zoltán, ELTE Geofizika– Márton Péter és mások) a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Régészeti Könyvtárában tartott összejövetelen (Vö. http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf, p. 4-7.).
Most, hogy szakmailag egy akadémiai területi munkabizottság (MTA VEAB IR-AM. MB) istápolja, de valójában két soproni civilszervezet támogatásával bővítik és formázzák a lelőhely-katasztert, újból felmerül egy hasonló egyeztetés igénye. Érdemes-e így folytatni, kik folytatják és milyen intézményi háttérrel?
A fentiekkel kapcsolatos véleményeket kérjük az alábbi emailcímen juttassák el Gömöri János számára (forum.muzeum@gmail.com).

/Az iparrégészeti honlap tartalmát -- részleteiben -- a címoldalon elérhető regisztráció után lehet átekinteni/

Iparág: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×