„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.

„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.

Az MTA VEAB két munkabizottsága 2018 őszén folytatni szándékozik a különböző anyagfajták kézművesipar-régészeti lelőhelyeinek komplex vizsgálatát. Az Iparrégészeti és Archeometriai M.B. és a Kézművesipar Történeti M.B. korábban az agyag-, a fa-, a vasművesség, a csont- és bőrfeldolgozás, a textilipar régészeti lelőhelyeit, néprajzi vonatkozásait, történeti adatait és archeometriai vizsgálatainak tanulságait összegezte egy-egy országos konferencia keretében. Más, kiemelkedő tudományos műhelyekben (Pl.: MTA BTK Régészeti Intézet Mobilitás Munkacsoportja) is behatóan foglalkoznak azzal a témakörrel, amelyet munkabizottságaink következő lépésként napirendre tűztek: A nemes és színesfémek előállításának és feldolgozásának régészeti műhelyleletei, ércbányászat, kohászat, öntészet, ötvösség, réz-és bronzművesség az őskortól a 18. századig. Technológia- és társadalomtörténeti, néprajzi, és anyagvizsgálati (archeometriai) megközelítések.

Munkabizottságaink kérésére a Magyar Nemzeti Múzeum a Pollack Mihály termet biztosítja a két naposra tervezett országos konferenciához. Az őskori (Tarbay Gábor János, MNM - vállalta), római kori (Sey Nikoletta, ELTE - vállalta), népvándorlás kori (Rácz Zsófia, ELTE - vállalta) és középkori (Benkő Elek, MTA BTK Rég. Intézet - vállalta) fémművesség fő témaköreit, valamint az ércbányászat kérdéseit egy-egy bevezető előadás vázolja fel. A szerteágazó részletkérdések ismertetésére ásatási beszámolókban és esettanulmányokban, valamint néprajzi, történeti, és archeometriai témájú előadásokban térhetnek ki a kutatók.

Várjuk az előadók előzetes jelentkezését (mindkét megadott e-mail címre) 2018. július 7-ig (előadáscímmel), majd végleges jelentkezését szeptember 7-ig (előadáscímmel és fél oldalas kivonattal). Régészet és archeometria --- forum.muzeum@gmail.com (Gömöri János); Történettudomány és néprajz --- Szulovszky.Janos@btk.mta.hu

Iparág: 

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×