Korai népvándorláskori vaskohászat régészeti emlékei az erdélyi Csíkban

A legújabb kutatások szerint feltehetően a gótokhoz köthetők azok a több lelőhelyen megfigyelt vaskohászati maradványok, amelyeket az erdélyi Csíki-medencében fedeztek fel (Románia):
Botár István: Germánok Csíkban. In: Magyar Régészet Online Magazin, 2015 nyár. (4. old.):
„A korabeli lelőhelyek közös jellemzője, hogy mindenhol (!) nagy mennyiségben kerülnek elő a vasolvasztás nyomai: salaktömbök, kohódarabok
(6. kép). A vasolvasztó műhelyek produktumai szinte biztosan nem (csak) helyi igényeket elégítettek ki, ezért igen valószínűnek tűnik, hogy a medencében egy kifejezetten erre szakosodott-kötelezett szolgáltató réteggel lehet számolni (7. kép). Erre utal az is, hogy a vasolvasztás nyomai nemcsak a gyepvasban gazdag ártér menti részeken, de a felcsíki felszín-közeli vasérc-előfordulások mellett is megtalálhatók. A helyi vasművesség vizsgálata (nyersanyagok, kohótípusok, technológia), a termékek nyomon követése, illetve a piac(ok) azonosítása, és a társadalmi-szervezeti háttér
tisztázása mindenképpen külön kutatást érdemelne.” Kr. u. 4. század.

Botár István: A Marosszentanna–Csernyahov kultúra régészeti emlékei a Csíki-medencében I.
Urmele arheologice ale culturii Sântana de Mureş–Cerneahov în bazinul Ciucului I. Archaeological finds of the Sântana de Mureş–Cerneahov (4th century) culture in the Csík-Basin I. In: MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM KIADVÁNYAI 3. ERDÉLY ÉS KAPCSOLATAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS KORÁBAN. (Főszerkesztő: Körösfői Zsolt). Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata F&F International SRL. Székelykeresztúr, 2010/2011, 15-38.
https://www.academia.edu/1110469/A_MAROSSZENTANNA_CSERNYAHOV_KULT%C3%9A…

Korszak
Kultúra