Jockenhövel, Albrecht (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland. Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa (Rezension von János Gömöri)

János Gömöri
Rezension / Review / Compte rendu
Albrecht Jockenhövel (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland.
Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa.
Münstersche Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie (MBA) volume 7. With contributions by Thorsten Abdinghoff, Zahra Hezarkhani, Albrecht Jockenhövel, Ingo Keesmann, Hans-Ludwig Knau, Andreas Kronz, Michael Overbeck, Günter Rosenbohm, Manfred Sönnecken
und Christoph Willms. Verlag Marie Leidorf, Rahden / Westf. 2013. € 79.80.
ISSN 1861-3942, ISBN 978-3-89646-285-5. 432 pages, 346 illustrations including manycolour photos, 10 tables. German text, with summary in English.
G E R M A N I A. ANZEIGER DER RÖMISCH - GERMANISCHEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
JAHRGANG 94 2016 1.–2. HALBBAND
SCHRIFTLEITUNG FRANKFURT A. M. PALMENGARTENSTRASSE 10–12
© 2017 Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
Die Autorin/der Autor hat das Recht, für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch unveränderte Kopien von dieser PDF-Datei zu erstellen bzw. diese unverändert digital an Dritte weiterzuleiten. Außerdem ist die Autorin/der Autor berechtigt, die unveränderte PDF-Datei an einem Ort ihrer/seiner Wahl im Internet bereitzustellen. PDF-Dokument des gedruckten Beitrags.

(A recenzióban nem tértem ki részletesebben a magyarországi analógiákra. Az indirekt vasolvasztás, az öntöttvas előállításának legkorábbi kohászati helyszínei a mai Magyarország területén egyelőre csak a történeti adatok értelmezésével, elsősorban Heckenast Gusztáv és Vastagh Gábor kutatásai alapján valószínűsíthetők. Vízkerék-meghajtású fújtatószerkezetekkel ellátott korai kohók Jósvafő környékén feltételezhetők. Egyes területek Árpád-kori vasbuca-kohászatban hasznosított érctelepeit a 18. században újra művelésbe vették, pl. a Börzsönyben Szokolya-Huta környékén, a Bükkben Rudabánya körzetében, vagy a nyugati határvidéken a Batthyányak Borostyánkői uradalmának területén. A két kohászat-technológiai periódus közötti átmenet régészeti emlékanyaga ezeken a helyeken még feltáratlan. Meg kell említeni, hogy a sokat emlegetett Vas megyei Vasverőszék (1388, 1392: Vosuereuhaz=vasverőház) feltehetően egy vízkerékkel működtetett vashámor volt (ma Eisenzicken, Burgenlandban). Közelében lehettek 14. századi kohók is.)

Iparág