Irodalom

1412 publikáció

„Pusztabánya hol régenten övegbánya volt, egyes maradványa még látható”. Az utolsó mecseki üveghuta története. In: Határtalan Régészet 2018/III. évfolyam 1. szám,

Kiadás éve: 2018
Iparág:

Paleolithic Tools made of rock crystal and their preliminary fluid inclusion investigation Folia Arhaeologica XLV

Kiadás éve: 1996
Iparág:

Soltvadkert-Büdöstó Archaeologiai Értesítő 83.

Kiadás éve: 1956
Iparág:

A Körös kultúra lakótelpe Hódmezővásárhely-Gorzsán. Archaeologiai Értesítő 84.

Kiadás éve: 1957
Iparág:

Későneolitkori telep és temető Hódmezővásárhely-Gorzsán. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve

Kiadás éve: 1963
Iparág:

Réz- és Középkori telep és temető Tégláson. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve

Kiadás éve: 1965
Iparág:

Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1962-64.

Kiadás éve: 1965
Iparág:

Római kori lakóház és üveggyártó műhely Brigetióban. Roman dwelling-house and glass workshop in Brigetio. FiRKák II. Fiatal Római Koros Kutatók II. Konferenciakötete. Győr

Kiadás éve: 2014
Iparág:

A pilisi cisztercei apátság, MRT 7.k.19 /1.lh.

Kiadás éve: 1984
Iparág:

Magyarország románkori emlékei. Buadpest

Kiadás éve: 1938
Iparág:

A Balaton régészeti és történeti emlékei. Budapest

Kiadás éve: 1952
Iparág:

Tiszadob-Sziget. Régészeti Füzetek 18.

Kiadás éve: 1965
Iparág:

Tiszadob-Sziget. Régészeti Füzetek 18.

Kiadás éve: 1965
Iparág:

Múzeumi Hírlevél Kópháza

Kiadás éve: 1986
Iparág:

Application of Archaeomagnetic Directional Results for the Dating of Iron-smelting Furnaces of Early Medieval Age from W-Hungary. In: Archéologie expérimentale : actes du Colloque International Expérimentation en Archéologie, bilan et perspectives, tenu à l’Archéodrome de Beaune les 6,7,8 et 9 avril 1988. Paris

Kiadás éve: 1991
Iparág:

Sárospatak Rk. Templom Régészeti Füzetek 23.

Kiadás éve: 1970
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1125

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. The archaeometallurgical sites in Pannonia from the Avar and Early Arpadian Period. (Register of industrial archaeological sites ... I: Ironworking. Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 14

Sopron Árpád u Régészeti Füzetek 32.

Kiadás éve: 1979
Iparág:

Geofizikai mérések a szakonyi Árpád-kori vasolvasztó műhelyek feltárásánál.Iparrégészet II. Veszprém

Kiadás éve: 1984
Kapcsolódó lelőhely adatai: 104

A somogyfajszi műhely anyagainak vizsgálata. Investigation of materials from the Somogyfajsz workshop. in: HAGYOMÁNYOK= Traditions and Innovations in the Early Medieval Iron Production. Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban. (szerk. Gömöri J.) Sopron-Somogyfajsz

Kiadás éve: 1999
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1021

Egy sopronbánfalvi mészégetõ kemence leletmentése és archeometriai vizsgálata. Soproni Szemle 67. 3. szám,

Kiadás éve: 2013
Iparág:

Kópháza-Erdő. Régészeti Füzetek 38.

Kiadás éve: 1985
Kapcsolódó lelőhely adatai: 45

Fertőszentmiklós-Röjtöki út mellett. Régészeti Füzetek 25. (1972), 32.

Kiadás éve: 1972
Kapcsolódó lelőhely adatai: 18

Régészeti Füzetek 44.

Kiadás éve: 1992
Iparág:

A dénesfai vasolvasztó kemence feltárása. Bányászati Kohászati Lapok, Kohászat 117. évf., 11-12. szám.

Kiadás éve: 1984
Kapcsolódó lelőhely adatai: 14

Korai császárkori és Árpád-kori település, X. századi vasolvasztó telep Sopornban. Arrabona 15.

Kiadás éve: 1973
Iparág:

Kísérletek archeomágneses mérések alkalmazására égett agyagobjektumok keltezésében. Magyar Geofizika 17.

Kiadás éve: 1986
Iparág:

Az avar kori és X-XI. századi vaskohászat régészeti emlékei Somogy megyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 14. Kaposvár

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1007

Jelentés a Zala megyei és Somogy megyei vassalakos lelőhelyek ásatásainak szemléiről és a vasvári kiszállásról

Kiadás éve: 2005
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. The archaeometallurgical sites in Pannonia from the Avar and Early Arpadian Period. (Register of industrial archaeological sites ... I: Ironworking. Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1352

Nagylózs, Petehida dűlő. Régészeti Füzetek 35.

Kiadás éve: 1982
Iparág:

Jelentés az 1986 évi zamárdi vaskohóásatásról. BKL, Kohászat 120. 5.sz.

Kiadás éve: 1987
Iparág:

Beszámoló a sárospataki róm. kat. templom mellett 1968-ban végzett ásatásról. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve.

Kiadás éve: 1970
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1124