Irodalom

1412 publikáció

Jelentés a Komárom-Szőny, Vásártéren 2012-ben folytatott régészeti feltárások eredményeiről. Kuny Domonkos Múzeum Közleményei 20.

Kiadás éve: 2014
Kapcsolódó lelőhely adatai: 727

Megjegyzések a Ny-Dunántúli régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett végzett röntgen-diffraktométeres vizsgálatok eredményeihez. Arrabona 19-20.

Kiadás éve: 1978
Kapcsolódó lelőhely adatai: 108

Nyugat-magyarországi régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett ásvány-kőzettani és teleptani vizsgálatok eredményei. -Iparrégészet 1.

Kiadás éve: 1981
Iparág:

Iron ore Utilization in the Carpathian Basin up to the Middle Ages. in: Neogen Mineral Resorces in the Carpathian Basin (J. Hála ed.) Bp.

Kiadás éve: 1985
Iparág:

Megjegyzések a Ny-Dunántúli régi vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett végzett röntgen-diffraktométeres vizsgálatok eredményeihez. Arrabona 19-20.

Kiadás éve: 1978
Kapcsolódó lelőhely adatai: 10

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel. Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel. Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Radiolarit minták vizsgálata ionnyaláb analitikai módszerekkel Archaeologiai Értesítő 127.

Kiadás éve: 2002
Iparág:

Kölked-Feketekapu. Régészeti Füzetek 28.

Kiadás éve: 1975
Iparág:

Kölked-Feketekapu. Régészeti Füzetek 29.

Kiadás éve: 1976
Iparág:

Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B, Monumenta Awarorum Archaeologica Vol.6.

Kiadás éve: 2001
Iparág:

Ikervár Régészeti Füzetek 42.

Kiadás éve: 1991
Iparág:

A Pacatus-féle aquincumi fazekasműhely gyártmányainak időrendje, DissPan Ser.II. No.10.

Kiadás éve: 1938
Iparág:

Terra sigillata depotfund aus Gorsium. Alba Regia 15.

Kiadás éve: 1976
Iparág:

Terra sigillita Depotfund aus Gorsium. Alba Regia 15.

Kiadás éve: 1976
Iparág:

Ausgrabungen in südlicher Stadtviertel von Gorsium. Alba Regia 13.

Kiadás éve: 1974
Iparág:

Pannóniai kora középkori ékelt vasbucák összehasonlító archeometriai vizsgálata. BKL Kohászat 151. évf. 3. szám

Kiadás éve: 2018
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1016

The Early Medieval Furnaces of the Somogyvámos-Gyümölcsény site Koraközépkori vaskohók Somogyvámos-Gyümölcsény lelőhelyen. HAGYOMÁNYOK...

Kiadás éve: 1999
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1017

Jelentés a miskolci Nemzeti Színháznál végzett leletmentésről. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 1.

Kiadás éve: 1957
Iparág:

Miskolc Diósgyőr vár, Rondella mellett Régészeti Füzetek 15.

Kiadás éve: 1961
Iparág:

Beszámoló a diósgyőri vár Ény-i tornyában végzett ásatásról. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 4.

Kiadás éve: 1963
Kapcsolódó lelőhely adatai: 331

A Herman Ottó Múzeum ásatásai és leletmentései 1988-90.A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 28-29.

Kiadás éve: 1990
Iparág:

A korai bronzkori településnyomok Mezőcsát-Oroszdombon.A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 28-29.

Kiadás éve: 1990
Iparág:

Kelta edényégető kemence Ózdon. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, 2.

Kiadás éve: 1958
Iparág:

4. és 5. ásatás a hódmezővásárhelyi Kökénydombon. Archaeologiai Értesítő 76.

Kiadás éve: 1949
Iparág:

Neolitikus telep és sírok Dévaványán. Folia Arhaeologica 13.

Kiadás éve: 1961
Iparág:

Ásatások Szigetcsép-Tangazdaság lelőhelyen I. Communicationes Archaeologicae Hungariae

Kiadás éve: 1984
Iparág:

Vorbericht über die Ausgrabung am Fundort Szigetcsep-Tangazdaság. Folia Arhaeologica 27.

Kiadás éve: 1976
Iparág:

Archaeologiai Értesítő 85.

Kiadás éve: 1958
Iparág:

Legő-halmi ásatás 1950-ben. Archaeologiai Értesítő 85.

Kiadás éve: 1958
Iparág:

Beitrage zur Geschichte der ungarischen Urnenfeldzeit. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 12.

Kiadás éve: 1960
Iparág:

Budapest XIV. Vizakna u. 41/ b. Régészeti Füzetek 21.

Kiadás éve: 1968
Iparág:

Beitrage zur Geschichte der ungarischen Urnenfeldzeit. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 12.

Kiadás éve: 1960
Iparág: