Irodalom

1412 publikáció

Az avar kori és X-XI. századi vaskohászat régészeti emlékei Somogy megyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 14. Kaposvár

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1007

Régészeti Füzetek 44.

Kiadás éve: 1992
Iparág:

A dénesfai vasolvasztó kemence feltárása. Bányászati Kohászati Lapok, Kohászat 117. évf., 11-12. szám.

Kiadás éve: 1984
Kapcsolódó lelőhely adatai: 14

Nagylózs, Petehida dűlő. Régészeti Füzetek 35.

Kiadás éve: 1982
Iparág:

Jelentés a Zala megyei és Somogy megyei vassalakos lelőhelyek ásatásainak szemléiről és a vasvári kiszállásról

Kiadás éve: 2005
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. The archaeometallurgical sites in Pannonia from the Avar and Early Arpadian Period. (Register of industrial archaeological sites ... I: Ironworking. Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1352

Beszámoló a sárospataki róm. kat. templom mellett 1968-ban végzett ásatásról. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve.

Kiadás éve: 1970
Iparág:

Jelentés az 1986 évi zamárdi vaskohóásatásról. BKL, Kohászat 120. 5.sz.

Kiadás éve: 1987
Iparág:

Frühmittelalterliche Eisenschmelzöfen von Tarjánpuszta und Nemeskér, Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 32.

Kiadás éve: 1980
Kapcsolódó lelőhely adatai: 58

A korai középkori vasolvasztó kemencék és az ékelt vasbucák kérdése. In: Iparrégészet – Égetőkemencék I. / Industrial Archaeology – Kilns and Furnaces I. (edited by J. Gömöri) Veszprém

In: Iparrégészet – Égetőkemencék I. / Industrial Archaeology – Kilns and Furnaces I. (edited by J. Gömöri) Veszprém,

Kiadás éve: 1981
Kapcsolódó lelőhely adatai: 54

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1124

Sopron-Városház u. Régészeti Füzetek 38.

Kiadás éve: 1985
Kapcsolódó lelőhely adatai: 100

Faburkolatú utak maradványai Sopronban és Győrött Arrabona 17.

Kiadás éve: 1975
Kapcsolódó lelőhely adatai: 71

Az avar kori és X-XI. századi vaskohászat régészeti emlékei Somogy megyében. Somogyi Múzeumok Közleményei 14. Kaposvár

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 1021

A soproni Kovácsszeren 1440-ben lebontott házak régészeti feltárása. Soproni Szemle 47.

Kiadás éve: 1993
Iparág:

Dénasfa - Szikas dűlő. Régészeti Füzetek 38.

Kiadás éve: 1985
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. The archaeometallurgical sites in Pannonia from the Avar and Early Arpadian Period. (Register of industrial archaeological sites ... I: Ironworking. Sopron

Kiadás éve: 2000
Kapcsolódó lelőhely adatai: 37

Sarród, Keréktó dűlő. Régészeti Füzetek 35.

Kiadás éve: 1982
Iparág:

Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. Sopron

Kiadás éve: 2000
Iparág:

Jelentés a Zala megyei és Somogy megyei vassalakos lelőhelyek ásatásainak szemléiről és a vasvári kiszállásról

Kiadás éve: 2005
Iparág:

Visegrád Bene telek Régészeti Füzetek 38.

Kiadás éve: 1985
Iparág:

Visegrád Bene telek Régészeti Füzetek 40.

Kiadás éve: 1987
Iparág:

Visegrád Bene telek Régészeti Füzetek 38.

Kiadás éve: 1985
Iparág:

Visegrád Bene telek Régészeti Füzetek 40.

Kiadás éve: 1987
Iparág:

Néprajzi adalékok Visegrád-Lepence lelőhely Árpád-kori ötvösműhelyéhez. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Miskolc, XXX-XXXI/2.

Kiadás éve: 1993
Iparág:

Visegrád Lepence Régészeti Füzetek. 41.

Kiadás éve: 1988
Iparág:

Az utolsó mecseki üveghuta története. Határtalan Régészet - 3. évf. 4. sz. (2018. december)

Kiadás éve: 2018
Kapcsolódó lelőhely adatai: 160

„Pusztabánya hol régenten övegbánya volt, egyes maradványa még látható”. Az utolsó mecseki üveghuta története. In: Határtalan Régészet 2018/III. évfolyam 1. szám,

Kiadás éve: 2018
Iparág:

Archaeologiai Értesítő 99.

Kiadás éve: 1972
Iparág:

Középkori utrendszer kutatása a budai várnegyed területén Budapest Régiségei XXI:

Kiadás éve: 1964
Iparág:

Középkori üveghuta feltárása a Nógrád megyei Diósjenő közelében. Régészeti Füzetek 119.

Kiadás éve: 1992
Kapcsolódó lelőhely adatai: 771

Magyarország régészeti topográfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Budapest,

Kiadás éve: 1979
Iparág:

Múzeumi Hírlevél

Kiadás éve: 1987
Iparág:

Magyarország régészeti topográfiája 5. Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás. Budapest,

Kiadás éve: 1979
Iparág:

Nyergesújfalu Duna meder Régészeti Füzetek 25.

Kiadás éve: 1972
Iparág:

Bajna, Csinai Kálvária. Régészeti Füzetek. 26.

Kiadás éve: 1973
Kapcsolódó lelőhely adatai: 646