Dr. Nováki Gyula (1926-2022), vaskohó-kutató és földvár-szakértő régész emlékezete

Dr. Nováki Gyula (1926-2022) emlékezete (írta: Gömöri János, a lábjegyzetekben idézett források alapján)
Lásd a pdf-mellékletben! Soproni Szemle 2022. 4. szám.
https://archeoindustrysites.com/sites/default/files/pdf/dr-novaki-gyula…

A mellékelt fotón, az archeológiai kohókutatás két régésze fogja a kilincset az emlékajtó két oldalán. Dr. Nováki Gyula, a Liszt Ferenc Múzeum (ma Soproni Múzeum) korábbi régésze (az ajtóban) és szakmai utódja, e sorok írója (VEAB Iparrégészeti Munkabizottság) látható a felvételen, amely egy földvár-kereső terepszemlét követően a sopronpusztai emlékparkban készült (fotó Dénes József, 2007)

Iparág
Korszak