Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Iparrégészeti-...- és Kézművesipar-történeti

Konferencia-kiadványaink. Folyamatban van a munkabizottságaink és társszervezetek által a Magyar Nemzeti Múzeumban 2018 novemberében „A nemes- és színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében" címmel szervezett országos konferencia kötetének szerkesztése, a kiadás előkészítése is.

2021. októberében a "Színesfém..."-kötet nyomtatásban megjelent, majd a BTK Régészeti intézet jóvoltából E-köny formában az interneten is elérhető lett:
https://ri.abtk.hu/images/kiadvanyok/Szinesfem_kotet_Karpat_medence.pdf…

A 2004-ben megjelent "Vasművesség..." c. konferenciakötetet a sorozatszerkesztők korábban közzétették E-könyv (Pdf) formában is: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VASM_Sk_04_2009/?pg=0&layou…

Ezt követte a 2007-ben megjelent "Erdő és fa régészete és néprajza ...." c. konferenciakötet E-könyv formában való közzététele is:
https://www.academia.edu/40037485/AZ_ERD%C5%90_%C3%89S_A_FA_R%C3%89G%C3…

Folyamatban van a "Csont és Bőr...állati eredetű nyersanyagok" kézművesipari feldolgozásáról 2010-ben megjelent konferenciakötet E-könyv formában (Pdf) való közzétetele is...

Iparág