Az Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről