Árpád-kor vasolvasztó műhelyek maradványai a Börzsöny-hegységben

Égetőkemencék

Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma, és nem csak a szakrégészek munkája nyomán, hanem a műszaki- technikai kultúra hagyományait ápoló mérnökök és természetvédők jóvoltából is.
Legutóbb, 2015. szeptemberében a Börzsönyben, a Kismarossal szomszédos Szokolya-huta (Királyrét) közelében, a Bajdázói völgy felső részén találtak az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészet szakemberei (Barton Zsolt műszaki vezető és Ott József erdei iskola programvezető) egy kohóhelyet, ahol régi olvasztókemence állt. "A környéken rengeteg olvadék, salak és agyagmaradvány található. Néhány, égetett agyag fúvóka is előkerült". Az értékes leletekről a Váci Múzeum régészét és az Iparrégészeti Munkabizottságot is értesítették a felfedezők. Szeptember végén Batizi Zoltán (Múzeum, Vác) és Gömöri János (MTA VEAB Iparrégészeti MB., Sopron) a helyszínen megállapították, hogy XI-XII. századi vasolvasztó műhelyek nyomait találták meg az erdészek. Szokolyahuta határából Vastagh Gábor kohászattörténeti cikke alapján eddig csak XVIII. századi hutákról (vasolvasztó kohókról) és hámorokról (vasfeldolgozó műhelyekről) tudtak a kohászattörténészek. Az Árpád-kori kohó-nyomok előkerülése, jelentős tudományos újdonság és lehetőség.
2016. szeptemberében újabb vassakalelőhelyet jelentett az Iparrégészet Munkabizpttságnak Ott József: "Újabb érdekes vasdarabokat találtunk Királyréten! A vasdarabok Széles-mezőn (fennsík a Királyréttől K-ÉK-re) egy út mellett ásott árok oldalából kerültek elő. Az úttól nem messze vannak bombatölcsérek, ahová a háború után hordták ki a már nem használható ilyen-olyan bombákat és ott felrobbantották azokat.Talán származhatna ebből? Az árok falában egy helyen van egy félköríves égés(?) nyoma. Találtunk egy kb. 20 kilós darabot is.(a formájuk alapján olvadéknak tűnnek). Ami érdekes, hogy sok vasdarab salakos,talán a képeken majd látszik. Az egykori nagyolvasztótól ez kb. 1,5 - 2 km-re található, útjavításra inkább salakot hoztak volna talán. Víz nincs a közelben, vaselőfordulás lehet". Ezek feltehetően útfeltöltésre odahordott salakok, amelyek különböznek az Árpád-koriaktól.. Honlapunkon a 2015. évi kohóhely Árpád-kori salakjait és agyagból formázott fúvókáit mutatjuk be (Barton Zsolt felvétele). (Szerk.)

Korszak
Alkorszak