A kézművesipari ismeretek, technológiák átadásának útjai a régészeti, történettudományi és néprajzi kutatások szemszögéből