Szakony-Békástó. Vaskohászat-régészeti hírek az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület folyóiratszámaiban, 1983-tól

A II. (Veszprémi) Országos Iparrégészeti Konferenciánkat megtisztelték részvételükkel az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szakmatörténeti bitottságainak a vezetői is (főleg a kohászati és öntészeti szakterületekről), mint erről hírt adtunk az Iparrégészeti Tájékoztatóban és a konferencia-kötet bevezetőjében. A Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) Kohászat ezt követően, 1983-tól közölt régészeti híreket és dolgozatokat is. Továbbá ásatási keretösszegekkel támogatták a célirányos kohófeltárásokat és különböző üzemek laboratóriumaiban anyagvizsgálatok sorozatait végezték el régészeti vastárgyakon, vassalakokon és vasérceken. A következőkben a BKL hasábjain megjelent néhány ásatási hírt teszünk közzé, több részletben. Alábbiakban a Szakony-Békástó lelőhelyen feltárt XI. századi vasolvasztó műhelyekről megjelent cikk másolatát -- különlenyomat formájában -- mellékeljük az Arcanum Digitális Tudománytár anyagából. A műhely égett anyagain Márton Péter akadémikus (ELTE Geofizikai Tanszék) archeomágneses kormeghatározásokat végzett. Az eredmények a régészeti keltezést erősítik.
A szakonyi műhelyek fontosságát emeli, hogy közelükben, korabeli (Szent István és Salamon királyok) ezüstpénzeivel keltezhető) temető sírjai kerültek elő, több vastárggyal, amelyek részben a feltárt műhelyekben előállított vasból készültek.

Industry
Subperiod