Kelta kovácsműhely feltárása Szilvásvárad - Sportpálya lelőhelyen

Az egri régészek, Farkas Csilla és Hrabák Zita jól dokumentált ásatásának részletes feldolgozása, előremutató, szép eredményekkel: Tankó Károly - Török Béla - Farkas Csilla : A késő vaskori fémmegmunkálás leleteinek régészeti és archeometriai vizsgálata Szilvásvárad-Lovaspálya lelőhelyen. in: Vicze M. - Kovács G. (szerk.): MΩMOΣ X. Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete. Százhalombatta 2019, 383-409.

Tipikus ép fújtatótégla, és néhány töredékes darab, amelyekhez egészen hasonlók a Sopron-Krautacker (Ibolyarét, Jereván lakótelep: IR 81. ) lelőhelyen feltárt kelta újraizzító kemence fújtatónyílása előtt is előkerültek. Az archeometriai vizsgálatok (mindkét esetben) a vasbuca másodlagos megmunkálásának, tisztításának folyamatához kötötték a műhelyben talált vassalakokat.

https://www.academia.edu/42005395/Tank%C3%B3_K%C3%A1roly_-_T%C3%B6r%C3%…

Subperiod
Phase