Hír archívum

A 2019. évi miskolci nemzetközi archaeometallurgiai konferencia programja
Egy vasércolvasztó bucakemence -- kísérleti kohósítás utáni -- dokumentált elbontásának tanúságai. Tajana Sekelj Ivančan szakcikke.
Nemzetközi Archeometallurgiai Konferencia a Miskolci Egyetem szervezésében, 2019
Obszidián-konferencia, Budapest - Sárospatak, 2019.
Vasbuca-kohászat és vasfeldolgozás alsó-ausztriai középkori várakban. Lukas J. Kerbler archeometallurgiai tanulmánya.
Római kori fazekaskemencék Zalatárnok határában
a Füzesabony-Öregdomb középső bronzkori tell-településének fémművességéről, öntőformák
Adatok az őskori nyersanyagfeldolgozás és kézművesség régészetéhez
Németh Attila beszámolója szkíta és kelta műhelyekről: textilipar, fazekaskemence, vassalakok, öntőtégelyek...
Az ólomérc feldolgozás legkorábbi régészeti bizonyítékai az Alduna térségének rézkori településeiről: Hansen S, Montero-Ruiz I, Rovira S, Steiniger D, ToderaşM (2019) The earliest lead ore processing in Europe. 5th millennium BC finds from Pietrele....
Evgeny V. Vodyasov and Olga V. Zaitceva: Early medieval burials with blacksmith tools in Western Siberia. - Estonian Journal of Archaeology, 2019, 23, 1, 20–38.
Későbronzkori depólelet bronz-nyersanyag öntecsekkel, Nagydobsza - Tarbay J. G.
4. NAHM-Workshops "Recycling" vom 15.-17. 5. 2019 in Leipzig und Halle.
Lubietova (Libetbánya)- Bányavárosok 12. találkozója (Szlovákia)
MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság 2018. évi munkajelentése
Az Erdő és a Fa régészete és néprajza (Sopron, 2007) c. konferenciakötet tartalomjegyzéke
A 2005. évi "Az Erdő és a Fa régészete és néprajza..." c. soproni konferencia absztraktfüzete
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászattörténeti térképe
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény
Zatykó Csilla: Eltűnt berzencei malmok nyomában. In: Genius loci. Laszlovszky 60., 108-112. (Budapest 2018),
A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések
Gallina Zsolt: Vas és acél országa… Az avar vasművesség virtuális rekonstrukciója. Poszter. In: Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXVIII. konferenciája. Mosonmagyaróvár, 2018.
Konferencia-felhívás: „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15
Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató (IRAMTó) III/1 1984.
A fémek eredete, használata és forgalmazása az európai bronzkorban. Összefoglaló publikáció a tudományos vita jelenlegi helyzetéről / Miljana Radivojević et al: The Provenance, Use, and Circulation of Metals in the European Bronze Age: The State of Debate
Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából
A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Személynévadás és kézműipar
Török at al., avagy Somogy megyei avarkori kohászati lelőhelyek leleteinek archeometriai vizsgálatai
„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.
A középkori fazkaskemencék típusai a Kárpát-medencében. Vágner Zsolt cikke.
Somogy megyei avar kori és 10-11. századi kohók vassalak-mintáinak anyagvizsgálatai.
Nemzetközi konferencia Mannheimben a bronzkori óndepozitokról és a bronz eurázsiai elterjedéséről
Őskori bányák Magyarországon - T. Bíró Katalin dolgozata
A kora középkori szláv vasiparról: "Mitteleuropäische Eisenstrasse (MEES)" vezetőségének soproni ülése és kollokviuma
Horvátországi vaskohászat-régészeti projekt: Római kori és a középkori vaskohászati lelőhelyek a Drávavölgyben
La Tène-kori vassalakok és agyagfúvóka a Pásztó-Csontfalván feltárt településen
11. századi vasolvasztó műhelyek a morvaországi Olomučany melletti erdőben
Korai népvándorláskori vaskohászat régészeti emlékei az erdélyi Csíkban
Késő római fazekasműhelyek Pannoniában
Bronzkori ötvösszerszámok Vas megyéből
Kőkor kerekasztal a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2017.
Az IPARRÉGÉSZET I/1981 ÉS II/1984 konferenciakötetek tartalomjegyzékei
Római kori fémöntő műhely Brigetioban. Komárom - Szőny , Vásártér (2012)
Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online 2017 tél.
Középső bronzkori bronzöntőműhely nyoma az erdélyi Doboka (Dăbâca) lelőhelyről..
Avar kori kohótelepek vasérc- és vassalak-leleteinek anyagvizsgálatai és a vastárgyak metallográfiai értékelése: Kaposvár - Fészerlak és Zamárdi - Kútvölgy
Késő római kori szövőház és 16. századi kovácsműhely feltárása a burgenlandi autóút nyomvonalán
Jockenhövel, Albrecht (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland. Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa (Rezension von János Gömöri)
Magyarország Régészeti Topográfiája és Magyarország Iparrégészeti Lelőhelyei
Archeometallurgiai adatok feltöltése a honlapunkra. Miskolci Egyetem, ARGUM
8-9. századi hasított vasbucák összehasonlító vizsgálata
Az Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről
Bronzműves- és csontfaragó műhelyek Brigetióban
Somogy megyei korai középkori vasbucák
Újabb vasérc-lelőhelyek a Nyírségben. Thiele Ádám jelentése
Korábbi hírek: IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTER c.honlapon
Gömöri János kohótipológiai térképe: avar kor, 9. század, 10. század, 11-12/13. század
Radomír Pleiner (1929 – 2015) - A celebration of his life and work. In: Historical Metallurgy 49.1, 2015, pp. 1-25.
Árpád-kor vasolvasztó műhelyek maradványai a Börzsöny-hegységben
Nemzetközi szimpózium
Szimpózium a korai középkori vasbucákról, Szeged 2016
Meghívó a 2015. évi somogyfajszi Őskohásztáborba
Rácz Zsófia könyve az avar kori kovácssírokról
Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma
Ágyúöntés a középkorban és a kora újkorban
Márton Péter archaeomágneses kormeghatározási mintavételi adattára
A rudabányai vasbuca
Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. PROGRAM és ELŐADÁSKIVONATOK. Rezüméfüzet, 2009

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal