Hír archívum

MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság 2018. évi munkajelentése

Ha az itt mellékelt Pdf-ben nem jelennek meg a linkekkel idézett dokumentumok, javasolt a www.scarbantia,com hírei között megkeresni az absztraktfüzet Pdf-jét,vagy az https://archeoindustrysites.com/# honlapon az archiv hírek között a Színesfémkonferencia absztraktfüzetének hivatkozását.

http://www.scarbantia.com/sites/default/files/files/MNM%20konferencia%20...

Az Erdő és a Fa régészete és néprajza (Sopron, 2007) c. konferenciakötet tartalomjegyzéke
A 2005. évi "Az Erdő és a Fa régészete és néprajza..." c. soproni konferencia abszraktfüzete
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászattörténeti térképe

"Felkerült a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat WEB Térkép szerverére
egy fontos adatbázis - a hazai bányászati múzeumokról és kiállítóhelyekről
készült információs térkép.
A link címe:
https://map.mbfsz.gov.hu/banyaszmuzeum/
A térképen a bányászjelvényekkel jelzett helyre kattintva olvashatók az
egyes intézmények legfontosabb adatai, amelyek frissítéséről gondoskodunk."
Mednyánszky Miklós

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény

Varga Tamás: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,
Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény bemutatása a 2005. évi "Az Erdő és a Fa régészete, története és néprajza" c. országos konferencián.

Zatykó Csilla: Eltűnt berzencei malmok nyomában. In: Genius loci. Laszlovszky 60., 108-112. (Budapest 2018),

Zatykó Csilla: "A Somogy megyei Berzence területén 2011-ben megkezdett régészeti terepbejárások elsősorban a Dráva árterének középkori településszerkezetét, valamint a települések és természeti környezetük összefüggéseit, de mindenekelőtt a középkorban itt élő emberek és a jellegzetes ártéri táj viszonyát igyekeztek felfejteni."..."A középkori forrásból megismert malmok és modernkori utódaik pontos megfeleltetésére az adataink alapján nem vállalkozhatunk, de a három megmaradt malom, illetve malomhely középkorra visszanyúló eredetét joggal feltételezhetjük. A 18.

A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések

A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében
Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések
Interdiszciplináris konferencia. Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) Pollack-terem
2018. november 14‒15.
Az Absztrakt-füzet itt letölthető: http://www.scarbantia.com/sites/default/files/files/Absztraktf%C3%BCzet%...

Gallina Zsolt: Vas és acél országa… Az avar vasművesség virtuális rekonstrukciója. Poszter. In: Hadak útján. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXVIII. konferenciája. Mosonmagyaróvár, 2018.
Konferencia-felhívás: „A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15

Konferencia-felhívás:
A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében
Interdiszciplináris konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, 2018. november 14-15.

Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató (IRAMTó) III/1 1984.

Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságának hírlevele. Ásatásokról, anyagvizsgálatoktól, konferenciákról, szakirodalomról, módszerekről.

A fémek eredete, használata és forgalmazása az európai bronzkorban. Összefoglaló publikáció a tudományos vita jelenlegi helyzetéről / Miljana Radivojević et al: The Provenance, Use, and Circulation of Metals in the European Bronze Age: The State of Debate

Miljana Radivojević, Benjamin W. Roberts, Ernst Pernicka, Zofia Stos‑Gale, Marcos Martinon‑Torres, Thilo Rehren, Peter Bray, Dirk Brandherm, Johan Ling, Jianjun Mei, Helle Vandkilde,•Kristian Kristiansen, Stephen J. Shennan, Cyprian Broodbank: The Provenance, Use, and Circulation of Metals in the European Bronze Age: The State of Debate. Journal of Archaeological Research https://doi.org/10.1007/s10814-018-9123-9
"Abstract:

Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából

Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhely leletei Pincehely határából. A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM ÉVKÖNYVE • XXXVIII. (2016) 329–348.
"Bevezetés

A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Személynévadás és kézműipar

Gulyás László Szabolcs: A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti
vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében II. Személynévadás és kézműipar.
Részlet: "Az elsőrendű városokban magas szintű szakmai differenciálódás figyelhető meg.
Buda és Szeged gazdasági élete fejlett volt, ezért ezeket a többinél részletesebben ismertetem.
Itt a fémiparon belül a legnagyobb számban a kovácsmesterség jelent meg (36 fő), de a
luxustermékeket előállító ötvösök száma is kiemelkedő (23). Emellett vannak tűgyártók

Török at al., avagy Somogy megyei avarkori kohászati lelőhelyek leleteinek archeometriai vizsgálatai

"Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében – Zamárdi-Kútvölgyi dűlő és Kaposvár-Fészerlak leleteinek archeometriai vizsgálata." címmel jelent meg egy több szerzős, tartalmas dolgozat, amely a kohászatrégészeti részben a lelőhelyek régészeti jellemzőire egyelőre csak minimális mértékben tér ki -- viszont az irodalomjegyzékben -- idézi a feltáró régész (Gallina József Zsolt) közleményeinek bibliográfiai adatait (Gallina et al). A cikk első, archeometallurgiai része olyan kis mértékben kapcsolódik magának a lelőhelynek a régészeti objektumaihoz, hogy például a 3.

„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.

„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.

A középkori fazkaskemencék típusai a Kárpát-medencében. Vágner Zsolt cikke.

A Kárpát-medence 30 régészeti lelőhelyéről ismert középkori fazekaskemencéket négy fő típusba sorolja.
1. up-draught / single chambered = updraft (felfelé irányúló léghuzatú) / egységes tűzterű
2. up-draught / two chambered = updraft (felfelé irányúló léghuzatú) / két tűzterű
3. horizontal-draught / single chambered (vízszintes léghuzatú) / egységes tűzterű
4. horizontal-draught / two chambered (vízszintes léghuzatú) / két tűzterű

Somogy megyei avar kori és 10-11. századi kohók vassalak-mintáinak anyagvizsgálatai.

Bodrog-Alsóbű, Somogyvámos, Somogygeszti, Alsóbogát, Somogyfajsz, Somogy megyei avar kori és 10-11. századi kohók vassalak-mintáinak anyagvizsgálatai a helyi foszfordús gyepvasércek kohósítását bizonyítják.

Ádám Thiele, Béla Török, László. Költő: Energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDS) on slag samples from medieval bloomery workshops – the role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron, in Somogy County, Hungary: Proceedings of the 39th International Symposium for Archaeometry, Leuven (2012)

Nemzetközi konferencia Mannheimben a bronzkori óndepozitokról és a bronz eurázsiai elterjedéséről

A mannheimi konferencián az MTA Bölcsészettudományi Kutatócsoport Régészeti Intézetéből a Lendület Mobilitás Kutatócsoport vezetője, Kiss Viktória is részt vett. Előadás hangzott el többek között a legkorábbi magyarországi ónötvözetű bronzleletek ónizotóp vizsgálatairól is.
http://mobilitas.ri.btk.mta.hu/?media=nemzetkozi-workshop-mannheimben-az...

Őskori bányák Magyarországon - T. Bíró Katalin dolgozata

"Kivonat

A kora középkori szláv vasiparról: "Mitteleuropäische Eisenstrasse (MEES)" vezetőségének soproni ülése és kollokviuma

A "Közép-Európai Vaskultúra Útja Egyesület", "Mitteleuropäische Eisenstrasse (MEES), Central-European Iron Trail (CEIT) vezetőségi ülése a Soproni Egyetem Műemlék Könyvtárában (2018. 04. 06,), Az értekezlet után kollokvium három előadással (Kolloquium: Eisen der Frühen Slawen), A szlovéniai korai szláv vasipar történeti és régészeti emlékeiről Klara Oder, az új szláv-kiállítás katalógusának bemutatásával tartott előadást (K. Oder: Bericht über die Slawenausstellung.../ Buchpräsentation: Milan Sagadin, Verena Perko: "Slovani, kakšni Slovani?

Horvátországi vaskohászat-régészeti projekt: Római kori és a középkori vaskohászati lelőhelyek a Drávavölgyben

Kerekasztal-tanácskozás a zágrábi Régészeti Intézet könyvtárában a jelentős horvátországi vaskohászat-régészeti projektről: Római kori és a középkori vaskohászati lelőhelyek a Dráva-völgyben...A téma szorosan kapcsolódik a Somogy megyei vaskohászat-régészet kérdéseihez is.
https://www.academia.edu/36254950/Pozivnica_1._okrugli_stol_Istra%C5%BEi...

La Tène-kori vassalakok és agyagfúvóka a Pásztó-Csontfalván feltárt településen

A Pásztó-Csontfalván feltárt vassalakok -- az ásató megfigyelései szerint -- a kelta település vasipari tevékenységét bizonyítják. Mivel kelta kohók eddig nem kerületek elő a kelet-magyarországi ásatásokon, egészen biztosan nehéz megállapítani, hogy a településeken talált vassalakok vaskohászati tevékenységből származnak-e, avagy, --
amint Tankó Károly is említi -- a helyi kovácsműhelyek közelségének jelei lehetnek, maguk a kohók pedig a településtől távolabb működhettek.

11. századi vasolvasztó műhelyek a morvaországi Olomučany melletti erdőben

11. századi vasolvasztó kohók a morvaországi Olomučany melletti erdőben (Cseh Köztársaság K-i része, korábban Csehszlovákia). Dr. Věra Souchopová, a Blansko-i Múzeum régészének ásatása és egyik korai publikációja vasrégészeti témában. A korai morva kohók egyik típusa a hasonló méretű, korabeli magyarországi vasolvasztó kemencékkel azonos formájú volt, működésük is hasonlóan rekonstruálható: A műhelygödör oldalába voltak beépítve, mellfalazattal és salakcsapoló nyílással voltak ellátva (ez nem jellemző a magyarországi "Imolai" típusra, viszont a 10.

Korai népvándorláskori vaskohászat régészeti emlékei az erdélyi Csíkban

A legújabb kutatások szerint feltehetően a gótokhoz köthetők azok a több lelőhelyen megfigyelt vaskohászati maradványok, amelyeket az erdélyi Csíki-medencében fedeztek fel (Románia):
Botár István: Germánok Csíkban. In: Magyar Régészet Online Magazin, 2015 nyár. (4. old.):
„A korabeli lelőhelyek közös jellemzője, hogy mindenhol (!) nagy mennyiségben kerülnek elő a vasolvasztás nyomai: salaktömbök, kohódarabok

Késő római fazekasműhelyek Pannoniában

Piroska Hárshegyi and Katalin Ottományi: Imported and local pottery in Late Roman Pannonia. In: L. Lavan (ed.) Local Economies? Production and Exchange of Inland Regions in Late Antiquity (Late Antique Archaeology 10 – 2013) (Leiden 2013), pp. 471–528.
Map 2. Late Roman pottery workshops in the Pannonian provinces.
Felsorolja a régészetileg feltárt pannoniai késő római fazekaskemencéket. A 2. térkép a pannoniai késő római fazekas műhelyeket tünteti fel.
(Piroska Magyar-Hárshegyi Academia.edu nyomán)

Bronzkori ötvösszerszámok Vas megyéből

Ilon Gábor: Aranykincs a velemi Szent Vidről. A késő bronzkori elit hölgyének viselete az új vizsgálatok tükrében. © A szerző és az Archaeolingua Alapítvány. Budapest, 2015.). 35. ábra. Fémműves eszközök és termékek Vas megyéből: 1. a „szombathelyi” kalapács (Rajz: Nagy Ágnes); 2. kalapács öntőformája Gór–Kápolnadomb (Rajz: Ughy István); 3–6. Szent vidi kalapácsok, vágó- és domborító üllő (Rajz: Gelencsér Ferenc); 7–8: bronzlemeztárgyak (Rajz: Mátyus Magdolna, Fotó: Takács Tibor).

Kőkor kerekasztal a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2017.

KŐKOR KEREKASZTAL – 2017. december 8.
Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16) Széchényi-terem
A Kőkor Kerekasztal a kőeszközök vizsgálatával foglalkozó magyarországi ősrégészek konferenciája, amely 2010 óta minden év december elején megrendezésre kerül. Kőbányák, bányászeszközök, kőszerszámok, nyersanyag-vizsgálatok, technológiai eljárások rekonstruálása...
A rendezvény programját és az előadások kivonatait a szervezők részéről továbbította: T. Bíró Katalin, Magyar Nemzeti Múzeum.

Az IPARRÉGÉSZET I/1981 ÉS II/1984 konferenciakötetek tartalomjegyzékei

Az első két hazai (soproni és veszprémi) "iparrégészeti" konferencia köteteinek tartalomjegyzékei. Tudományos cikkek főleg a régészetileg feltárt, különböző rendeltetésű és korú égetőkemencékről és azok interdiszciplináris kutatásairól. A leletfelkutatás geofizikai módszereitől, a fizikai kormeghatározási kísérletekről és a műszeres anyagvizsgálatok lehetőségeiről.

Római kori fémöntő műhely Brigetioban. Komárom - Szőny , Vásártér (2012)

Fémműves műhely kemencékkel, árkokkal (p. 35-36). Sok salak, 140 g. súlyú bronz nyersanyagtömb, Mercuriust ábrázoló ólomvotív öntőforma
(1. kép: Mercuriust ábrázoló ólomvotív öntőformája (fotó: Bartus D.). Abb. 1: Gussform einer Bleivotivstatue von Mercurius (Foto: D. Bartus).
Égett agyagtapasztás-töredékek. A fémmegmunkáló műhely felhagyása után árkokkal átvágott kemencék maradványai is előkerültek.
(Dávid Bartus Academia.edu nyomán):
BARTUS DÁVID–BORHY LÁSZLÓ–DELBÓ GABRIELLA–DÉVAI KATA–KIS ZITA–NAGY ANNA–

Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online 2017 tél.

Merva Szabina: 8-9. századi ötvöskemence Visegrád, Sibrik dombról. Magyar Régészet Online 2017 tél.
Alapos régészeti feltárás és dokumentálás eredményeként az ötvöskemence mellett többek között öntőtégelyek
és másodlagos beolvasztásra, feldolgozásra váró római kori bronztárgyak is előkerültek.
A korszak -- hazai viszonylatban -- ritkaságnak számító fémműves műhelyleletéhez a szerző külföldi analógiákat
is felsorakoztat és Theophilus Presbyter "Schedula diversarum atrium" c. műve alapján felvázolja az ötvöskemence

Középső bronzkori bronzöntőműhely nyoma az erdélyi Doboka (Dăbâca) lelőhelyről..

Florin GOGÂLTAN: Dăbâca. Un atelier metalurgic al epocii bronzului din Transilvania.
Dăbâca. Ein bronzezeitliches Metallhandwerk in Siebenbürgen. in: Crisia XLVII, 2017 p. 15-26.

Közli két bronzkori balta-öntőforma és
három agyagfúvóka (H.: 10,2 - 11,5 cm) rajzát Doboka (Dăbâca, Erdély, Románia) lelőhelyről.
(Pdf. csatolva: Gogaltan Florin Academia.edu nyomán)

Avar kori kohótelepek vasérc- és vassalak-leleteinek anyagvizsgálatai és a vastárgyak metallográfiai értékelése: Kaposvár - Fészerlak és Zamárdi - Kútvölgy

B. TÖRÖK – Á. KOVÁCS – ZS. GALLINA: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations; Der Anscnhitt, Beiheft 26, Bochum, 2015. ISBN 10: 3-937203-74-5 p. 229-237.
Gallina Zsolt két fontos Somogy megyei kohóásatásán talált vasércek, vassalakok anyagvizsgálatai és a kohászati helyeken (Kaposvár-Fészerlak és Zamárdi-Kútvölgy) feltárt avar kori kések és vasszeg metallográfiai vizsgálatának eredményei.
"Summary

Késő római kori szövőház és 16. századi kovácsműhely feltárása a burgenlandi autóút nyomvonalán

Római kori szövőházat és 16. századi kovácsműhelyt is találtak az osztrák régészek:

Jockenhövel, Albrecht (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland. Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa (Rezension von János Gömöri)

János Gömöri
Rezension / Review / Compte rendu
Albrecht Jockenhövel (ed.), Mittelalterliche Eisengewinnung im Märkischen Sauerland.
Archäometallurgische Untersuchungen zu den Anfängen der Hochofentechnologie in Europa.
Münstersche Beiträge zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie (MBA) volume 7. With contributions by Thorsten Abdinghoff, Zahra Hezarkhani, Albrecht Jockenhövel, Ingo Keesmann, Hans-Ludwig Knau, Andreas Kronz, Michael Overbeck, Günter Rosenbohm, Manfred Sönnecken
und Christoph Willms. Verlag Marie Leidorf, Rahden / Westf. 2013. € 79.80.

Magyarország Régészeti Topográfiája és Magyarország Iparrégészeti Lelőhelyei

MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA. MÚLT, JELEN, JÖVŐ.
ARCHAEOLOGICAL TOPOGRAPHY OF HUNGARY. PAST, PRESENT AND FUTURE
SZERKESZTETTE/EDITORS: BENKŐ ELEK – BONDÁR MÁRIA – KOLLÁTH ÁGNES
Kiadja az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete. Budapest 2017.
GÖMÖRI JÁNOS: Az MRT és a MILK. Régészeti topográfiai munkálatok és Magyarország
iparrégészeti lelőhelykatasztere: a korábbi együttműködés és a jövőbeli összehangolás lehetőségei
The archaeological topography of Hungary (MRT) and the gazetteer of industrial

Archeometallurgiai adatok feltöltése a honlapunkra. Miskolci Egyetem, ARGUM

A mai naptól szabadon olvasható az Iparrégészeti Lelőhelykataszter honlapjának kezdő oldalán a friss HÍREK rovata és a HÍRARCHIVUM. Szívesen közreadunk itt további kézműves-iparrégészeti híreket.
A Miskolci Egyetem archeometallurgiai kutatócsoportja (ARGUM) két egyetemi hallgató bevonásával, Török Béla docens irányításával -- munkabizottságunkkal konzultálva -- ma megkezdte a vasipari műhely-maradványok feltárásainál talált ércek, vassalakok, vasbucák, vastárgyak és technikai kerámiák anyagvizsgálati eredményeinek lelőhely-kataszterünk rendszerébe való felvitelét.

8-9. századi hasított vasbucák összehasonlító vizsgálata

Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság szervezésében vizsgálta meg egy régész-archeometallurgus kutatócsoport a Somogy megyei és zalavári ékelt vasbucákat, amelyek formailag hasonlítanak, viszont feltehetően különböző kohászati centrumokból származnak. A kutatócsoport a 2017. évi prágai archeometallurgiai konferencián számolt be az eredményekről.

Az Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről

MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság tagjainak 2017. évi tevékenységéről:
Ásatások, anyagvizsgálatok, előadások, publikációk: eredmények és 2018. évi tervek.

Bronzműves- és csontfaragó műhelyek Brigetióban

Nikoletta Sey: Bronze and bone workshop in the territory of the legionary fortress and canabae of Brigetio. In: Celto - Gallo - Roman Studies of the MTA - ELTE Research Group for Interdisciplinary Archaeology (edited by László Borhy, Kata Dévai, Károly Tankó). L’Harmattan France, Paris, 2018, 223-242.
(Részletesebben a csontfaragó műhelyről)

Somogy megyei korai középkori vasbucák

Gömöri János: Technológia-kontinuitási kérdések a somogyi vasvidék "izzó" vasbucái fényében. Questions of technological continuity in the light of the glowing iron blooms found on sites in county Somogy. In: "Két világ határán...tanulmányok a 70 éves Költő László tiszteletére". Kaposvár 2018, 77-88.
1. ábra. Somogy megyei vasbucaleletek. 1–3. Somogyfajsz-Ívató tó, 10. század végi vasolvasztó műhely (Gömöri
2000, 155.), Őskohó Múzeum, Somogyfajsz; 4. Lábod-Petesmalom, 8–9. század (Költő – Fehér 2016.) Rippl-Rónai

Újabb vasérc-lelőhelyek a Nyírségben. Thiele Ádám jelentése

Thiele Ádám: Rövid beszámoló új vasérclelőhelyekről

2016 szeptemberében a Nyírségben végeztünk terepbejárásokat gyepvasérc lelőhelyek után kutatva, korábbi tapasztalatok és Ludányi Józseftől nyáron kapott bejelentés alapján. Összesen kilenc gyepvasérc-lelőhelyre bukkantunk, ezek közül négy bizonyult nagyobb jelentőségűnek.

⦁ Haláp település közelében egy szántóföldi víztározó gödör kiásásakor mintegy 20m hosszan táródott fel egy átlagosan 50cm vastagságú gyepvasérc lencse.

Korábbi hírek: IPARRÉGÉSZETI LELŐHELYKATASZTER c.honlapon
Gömöri János kohótipológiai térképe: avar kor, 9. század, 10. század, 11-12/13. század

Kohótípusok a Kárpát-medencében, korai középkor. Összefoglalóan, Vö.: Gömöri 2000.
1: Tarjánpuszta, Ravazd, Pannonhalma körzete -- feltételezhető avarkori központ
2: Zamárdi, Magyaratád, Kaposvár körzete -- feltételezhető avar kori központ vastermelő helyei
3 - 4: Nemeskér, Iván, Dénesfa (Sopron megye), (Dörfl, Drassmarkt /Burgenland/) -- összefüggő későavar - és 9. századi vastermelő vidék
5: Harka (Magyarfalva) - Kányaszurdok, (kőből épített kohók) és a közeli Sopron- Magashíd - - későavar, avagy 9- 10(?) századi szabadon álló kohók

Radomír Pleiner (1929 – 2015) - A celebration of his life and work. In: Historical Metallurgy 49.1, 2015, pp. 1-25.

A "CPSA Comité Pour la Sidérurgie Ancienne" elnöke és titkára, Peter Crew és Jiří Hosek összeállításában, több európai szerző közreműködésével megjelent:
Radomír Pleiner (1929 – 2015) - A celebration of his life and work. In: Historical Metallurgy 49.1, 2015, pp. 1-25. A CPSA academia.edu honlapján olvasható a kiemelkedő tudományszervező prágai régész, archeometallurgus professzor munkásságának ismertetése, méltatása: https://academia.edu/28812607

Árpád-kor vasolvasztó műhelyek maradványai a Börzsöny-hegységben

Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma, és nem csak a szakrégészek munkája nyomán, hanem a műszaki- technikai kultúra hagyományait ápoló mérnökök és természetvédők jóvoltából is.

Nemzetközi szimpózium

Tisztelettel meghívjuk Önt A korai középkori kézművesség régészeti emlékei, különös tekintettel a vaskohászatra és kovácsolásra (8-10. század) című nemzetközi szimpóziumra 2016. szeptember 21. MTA Szegedi Területi Bizottság, SZAB–Székház, Szeged, Somogyi utca 7.

Szervezőbizottság:

MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság
MTA MAB Anyagtudományi és Metallurgiai Szakbizottság
Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportja (ARGUM)
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék

Szimpózium a korai középkori vasbucákról, Szeged 2016

Az előadások kivonatai. Magyarországi, burgenlandi (Ausztria), horvátországi (Dráva-menti), és morvaországi (Cseh Köztársaság) vasbuca-leletek régészeti és archeometriai vizsgálatai. Késő avarkori, Karoling kori, morva szláv, dél-szláv kohászati lelőhelyek. /Vizsgált korszak: 8-10. század közötti periódusok/.
http://regeszet.bibl.u-szeged.hu/index.php/2016/09/23/korai-kozepkor-kon...

Meghívó a 2015. évi somogyfajszi Őskohásztáborba

Kedves Kollégák!

Az immár hetedik, 2015-ös Őskohász Tábort július 1-5 között szervezünk meg Somogyfajszon. Az Európában egyedülálló ötnapos tábor során a részvevők megismerkedhetnek a középkori vaskohászat technológiájával. Közös munkával jutunk el a gyepvasérc-bányászattól kezdve a gyepvasérc kohósításán keresztül a kapott vasbucákból kikovácsolt vastárgyakig.
A tábor részletes programját és az egyéb tudnivalókat a mellékelt poszter tartalmazza.
2015_Somogyfajsz_poszter(hun).jpg
(757k)letöltés,download

Rácz Zsófia könyve az avar kori kovácssírokról

Teljességre törekvő dokumentáció és értelmező áttekintés a Kárpát-medence 6-7. századi kovács- és ötvösszerszámairól, és azok távolabbi analógiáiról. A könyv "mérföldkő" a korszak kézművesipar-történeti kutatásában, összegzi a kérdéskörre vonatkozó eddigi ismereteket és stabil kiindulópont a további vizsgálatokhoz..

Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma

Folyamatosan gyarapszik az iparrégészeti lelőhelyek száma, és nem csak a szakrégészek munkája nyomán, hanem a műszaki- technikai kultúra hagyományait ápoló mérnökök és természetvédők jóvoltából is.

Ágyúöntés a középkorban és a kora újkorban

Régészeti konferencia Sárospatakon a középkori és kora újkori ágyúöntésről. 2014.

Márton Péter archaeomágneses kormeghatározási mintavételi adattára

Márton Péter akadémikus (ELTE Geofizikai Tanszék) régészeti lelőhelyeken -- köztük ipari kemencék átégett maradványaiból vett mintákon -- végzett archeomágneses kormeghatározásainak lelőhelylistája, az Archeometriai Műhely 2012/1 nyomán.

A rudabányai vasbuca

Hadobás Sándor: A rudabányai vasbuca. Bányászattörténeti Közlemények 11. -- 6. évf. 1. sz. (2011), 93-9

Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. PROGRAM és ELŐADÁSKIVONATOK. Rezüméfüzet, 2009

Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Konferencia 2009. november 12-13. Program és Rezüméfüzet.
Bone and Leather. History, archaeology and ethnography of crafts utilizing raw materials from animals.
Knochen und Leder. Geschichte, Archäologie und Ethnographie der handwerklichen Verarbeitung der tierischen Rohmaterials.
Konferencia / conference / Konferenz 2009. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Hungarian Agricultural Museum, Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal