Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Bíró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu

Hírek

Ilon Gábor posztere:
https://www.academia.edu/39826354/BA_
Casting_moulds_of_the_Carpathian_
Basin20190715_81220_b27ckj?email_work_card=view-paper

"The symposium Craftsmen and Metalworking in Medieval Cities: 35 Years Later addresses the metallurgies of iron, copper, tin, lead and precious metals, which produced a wide variety of objects necessary for urban life at the end of the Middle Ages..." Nemzetközi szimpózium Prof. Paul Benoit tiszteletére. 2019. szeptember 12, 13, 14. Paris
https://www.iiconservation.org/sites/default/files/news/attachments/9352...
https://rmblf.be/2019/07/04/colloque-hommes-et-travail-du-metal-dans-les...
apres-craftsmen-and-metalworking-in-medieval-cities-35-years-later/
colloquehtm2019@gmail.com

2019. aug. 25-igmég látogatható a "Földrejtette kincsek – Bronzkori leletegyüttesek a Tisza-vidéken" c. kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban.

Kitöltött minta-adatlapok / some finished sample data shets: TISZALADÁNY (üveg)

A MUSEUM.HU nyomán:
A bakonyi üvegkészítés történetéről tart(ott) előadást Dohnál Szonja művészettörténész muzeológus
2013. január 8-án, kedden 16.30-kor a Laczkó Dezső Múzeumban: Üveghuták a Bakonyban címmel
http://museum.hu/e/uveghutak_a_Bakonyban?nli=31&nlu=aJOZbg%3D%3D

Fazekasipar . Minden korszak (őskortól a koraújkorig) régészetileg dokumentált magyarországi fazakaskemencéi. 2000. évi állapot. Szerk.: Gömöri J. (régészeti-) és Göbölyös M. (számítógépes-munkák)

http://www.aie2019.argum.hu/ "The International Conference Archaeometallurgy in Europe was organized every four years since 2003, in Milan (2003), Grado-Aquileia (2007), Bochum (2011) and Madrid (2015). These conferences represent the most important forum for scientific discussion on early metalworking in Europe and other related regions of the Old World. The most important goal of this scientific symposium is to present new insights, new approaches and new results of complex examinations in the field of archaeometallurgy.

A Brno közeli Adamovban, a Technikai Múzeum kísérleti régészeti parkjában, illetve Horvátországban végzett kísérleti vasolvasztásokat egy horvát kutatócsoport , Dr. Tajana Sekelj Ivančan CSc. (Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia) vezetésével. A brnói Technikai Múzeum kiadványában ismertette a vezetésével, Dráva-völgyi leleőhelyeken feltárt korai középkori kohók maradványainál és a kísérleti vasolvasztásnál szerzett megfigyelések értékelését. Részletesen kitért a kísérleti kohókban -- a különböző munkafázisokban --mért hőmérsékleti adatokra is.

The International Conference Archaeometallurgy in Europe was organized every four years since 2003, in Milan (2003), Grado-Aquileia (2007), Bochum (2011) and Madrid (2015).

http://vulkanologia.elte.hu/index.php?q=node/537
Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport:
2019 Nemzetközi Obszidián Konferencia
2019. 05. 27 - 29. között megrendezésre kerül a 2019 Nemzetközi Obszidián Konferencia Budapest és Sárospatak helyszíneken. Az esemény a 2016-ban megrendezésre került Lipari Obszidián Konferencia folytatása. A programban az obszidián kutatással kapcsolatban számos tudomány képviseli magát - archeológia, geológia, antropológia, archeometria.

Vasércpörkölő tűzhelyek, vasérc, vassalak, bucakohászat kemencéi és vasleletek
a kőből épített erődítményekben. A kohászati- és kovácsolási vassalakok
kémiai- és metallográfiai anyagvizsgálatai. Gazdasági számítások a felhasznált
vasérc és a faszénégetéshez szükséges famennyiség becslésére.
Lukas J. Kerbler: Eisengewinnung und -verarbeitung
auf den mittelalterlichen Burgen Feinfeld und Sachsendorf, Niederösterreich.
Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 34 | 2018, 205-224.

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto/index.html
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1983_II-1.pdf

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/romai-kori-telepules-nyomaira-...
" Egy eddig teljesen ismeretlen római kori település nyomaira bukkantak a közelmúltban a göcseji község határában. A leletek egy árvíz­tározó megépítését megelőző régészeti kutatás során ke­rültek elő.
Fazekasok élhettek itt"

http://mobilitas.ri.btk.mta.hu/?media=innovacio-a-bronzkori-regeszetben-...
Kiss Viktória programvezető nyomán a bronzművesség műhelyleleteinek, interdiszciplináris kutatásáról:
„Innováció a bronzkori régészetben, avagy múlt nélkül nincs jövő 2.
2019. 03. 15

MΩMOΣ – Őskoros Kutatók XI. Összejövetele – "Környezet és ember". Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum. A programfüzet és absztraktok szerint a tájrégészeti kérdések vizsgálata mellett a konferencia több előadása érintette a nyersanyag-feldolgozás kérdésköreit is (kőipar, állatcsont-faragás, korai fémművesség).
MΩMOƩ_XI_Aquincum 2019. áprils 10-12.

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal