Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Bíró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu

Hírek

"The Conference (http://www.aie2019.argum.hu/)

The International Conference Archaeometallurgy in Europe was organized every four years since 2003, in Milan (2003), Grado-Aquileia (2007), Bochum (2011) and Madrid (2015). These conferences represent...

tovább...

http://vulkanologia.elte.hu/index.php?q=node/537
Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport:
2019 Nemzetközi Obszidián Konferencia
2019. 05. 27 - 29. között megrendezésre kerül a 2019 Nemzetközi Obszidián Konferencia Budapest és Sárospatak...

tovább...

Vasércpörkölő tűzhelyek, vasérc, vassalak, bucakohászat kemencéi és vasleletek
a kőből épített erődítményekben. A kohászati- és kovácsolási vassalakok
kémiai- és metallográfiai anyagvizsgálatai. Gazdasági számítások a felhasznált
vasérc...

tovább...

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto...

tovább...

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/romai-kori-telepules-nyomaira-...
" Egy eddig teljesen ismeretlen római kori település nyomaira bukkantak a közelmúltban a göcseji község határában. A leletek egy árvíz­tározó megépítését megelőző régészeti...

tovább...

http://mobilitas.ri.btk.mta.hu/?media=innovacio-a-bronzkori-regeszetben-...
Kiss Viktória programvezető nyomán a bronzművesség műhelyleleteinek, interdiszciplináris kutatásáról:
„Innováció a bronzkori régészetben, avagy múlt nélkül nincs jövő 2...

tovább...

MΩMOΣ – Őskoros Kutatók XI. Összejövetele – "Környezet és ember". Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum. A programfüzet és absztraktok szerint a tájrégészeti kérdések vizsgálata mellett a konferencia több előadása érintette a nyersanyag-feldolgozás...

tovább...

Bükkábrány - Csincse-völgy: "A bükkábrányi lignitbánya területén a Herman Ottó Múzeum munkatársaival egy vaskori falut tártunk fel 2017-ben és 2018-ban... műhelyeket is azonosítottunk, és számos lelet árulkodott helyi ipari tevékenységről is. Ezek között...

tovább...

Citation: Hansen S, Montero-Ruiz I, Rovira S, Steiniger D, ToderaşM (2019)
The earliest lead ore processing in Europe. 5th millennium BC finds fromPietrele
on the Lower Danube. PLoS ONE 14(4): e0214218. https://doi.org/10.1371/journal.
...

tovább...

"Kovácssírok" Nyugat-Szibériából a 6.-10. századokból:
„The article presents the results of an analysis of the burials with blacksmith tools in western Siberia from the sixth to the tenth centuries AD
and identifies the chronological and...

tovább...

J. Gábor Tarbay
The Late Bronze Age “scrap hoard” from Nagydobsza. Part I.
CommArch.Hung 2015–2016
"(ERRATUM, please use this pdf instead of the printed version)
The aim of this study is to evaluate the Late Bronze Age hoard from...

tovább...

„A színes- és nemesfémek újrafeldolgozása a bronzkortól a középkorig”
Tudományos tanácskozás (Az előadások mellett 6 posztert is bemutatnak)
„Verwerten –, Verarbeiten –.Verformen
Recycling von Bunt- und Edelmetall von der Bronzezeit bis...

tovább...

Lubietova (Libetbánya) polgármestere - a Közép-Európai Vaskultúra Útja Egyesület (MEES/CEIT) tagjait is meghívta a "Bányavárosok 12. találkozójára" Szlovákiába, a 2019. május 17-19. napjain tartandó ünnepségekre. A Program mellékelve. A városról: https://...

tovább...

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal