Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Bíró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu

Hírek

Mezőhegyes határában 2017-ben Árpád-kori tetőcserép-égető kemnce maradványait tárták fel. A mellékelt Pdf-ben Kiss-Bíró Gyönyvér előzetes jelentése olvasható. https://oroshazimuzeum.hu/2018/08/27/arpad-kori-egetokemencenket-mutattu...
Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori tetőcserép-égető kemence a mezőhegyesi határban. JELES TÉGLÁK, JELES EMLÉKEINK 13. A XIX. és XX. Bélyeges Tégla Napok előadásai. Pozsonyeperjes 2018. május 12. Baja 2018. augusztus 25. Monarchia BTE 2019, 25-31.

Janet Lang (The British Museum) a MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES (http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2017.1279326) online folyóiratban megjelent cikkében európai összefüggésekben tekinti át a római korszak vas- és acélelőallításának módszereit, megállapításait főleg a metellográfiai vizsgálatok eredményeire alapozza, de felhasználja a történeti forrásokat és kísérleti vasolvasztások eredményeit is.

"Archaeometallurgy is the study of metalworking structures, tools, waste products and finished metal artefacts, from the Bronze Age to the recent past. It can be used to identify and interpret metal working structures in the field and, during the post-excavation phases of a project, metal working waste products, such as slags, crucibles and moulds.The technologies used in the past can be reconstructed from the information obtained. Scientific techniques are often used by archaeometallurgists, as they can provide additional information."

Feltehetően korai középkori (avar kori, vagy korai Árpád-kori) vasolvasztó hely felszíni salakjai mellett három lendkerék került elő, amelyekből kettőt törött római kori téglákból faragtak. Az épebb darab és a töredékek tipikus pergúfúró-tartozékok.

János Gábor Tarbay: Moulds for Large Daggers. Unique Finds from the Bronze Age Hatvan-Strázsa-hegy tell. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70 (2019) 5–390001-5210 © 2019 The Author
"Abstract: The present study discusses five Bronze Age sandstone casting moulds from the Hatvan-Strázsa-hegy tell

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto/index.html
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1983_II-1.pdf

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal