Iparrégészeti lelőhelykataszter az őskortól a 18. századig

MILk = Magyarország Iparrégészeti Lelőhelykataszterét (I: az ipari forradalom előtti korok és kultúrák műhely-maradványainak adattárba gyűjtése céljából) készíti a MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága.

Iparrégészeti adatlap: Letöltés

Regisztráció

Elérhetőségek

Alapító főszerkesztő: Gömöri János, az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság elnöke
Email: mta.veab.iparreg.archeometr@gmail.com

Szerkesztőbizottsági tagok: A szerkesztőbizottság szervezése folyamatban van

 • Őskori kőipar: T. Bíró Katalin tbk@hnm.hu
 • Bronzkori és korai vaskori bronzművesség: Tarbay János Gábor tarbay.gabor@hnm.hu
 • Kelta fazekasipar, fémöntészet, vasipar:
 • Római kori fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar:
 • Népvándorlás kori: fazekasipar, ötvösség, vasipar
 • Avar és 9. századi iparok, fazekasipar, ötvösség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • 10-11. századi iparok, vasipar:
 • Árpád-kori 11-13. századi iparok, fazekasipar, téglaégetés, mészégetés, üvegipar, bronzművesség, vasipar: Gömöri János (vas)
 • Középkori iparok, falvak, városok, kolostorok, várak ipara: Gömöri János (vas)
 • Későközépkori, kora újkori iparok:
 • Természetföldrajz, geológia:
 • Archeometria, leletfelkutatás, kormeghatározások, anyagvizsgálatok:

Weboldal készítője, karbantartója: Wallon-Hárs Viktor https://wahavi.hu

Hírek

Shadreck Chirikure: Metals in Past Societies.
A Global Perspective on Indigenous African Metallurgy. Springer Briefs in Archaeology...
(eBook) ISBN 978-3-319-11640-2 DOI 10.1007/978-3-319-11641-9
Library of Congress Control Number: 2014959261
Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London © The Author 2015
This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher,
https://www.academia.edu/25612370/
Metals_in_Past_Societies?email_work_card=view-paper

Összefoglaló jelentés az utóbbi 20 (25) év franciaországi interdiszciplináris (régészeti és archeometriai) kutatásairól, amelyek többek között a vasbucák- és rúdvasak (félkész termékek) vizsgálataira koncentráltak. Főleg késővaskori és korai római kori vasbucakovácsolási eljárásokat ismertet a kutatócsoport.

Vodyasov Eugene V. és Zajtceva Olga V., a Tomszki Állami Egyetem kutatói azt a kérdést vizsgálják, hogy mit tud mondani a vassalak a régésznek, mit árulhat el a salaktipológiai vizsgálat egy archeometallurgiai lelőhelyről. Megállapítható-e biztosan a vassalak kinézetéből és anyagvizsgálatából, hogy vasolvasztás, vagy a vasbucák másodlagos alakítása, kovácsolás folyt-e a -- sokszor csak felszíni szórványos salakokkal jelentkező -- régészeti lelőhelyen.

Mathias Hensch cikke a korai középkori Nyugat-Oberfalz (Bajorország) korai középkori és középkori vasiparának régészeti és történeti adatok alapján rekonstruálható történetéről. A Karoling kori és 10-11. századi montánrégészeti adatok összefoglalása értékes tanulságokkal szolgálhat a magyarországi, dunántúli kohászatrégészeti lelőhelyek értelmezéséhez is.

A területen több évtizede aktív régészeti kutatás folyik, kapcsolódva egyéb természettudományi felmérésekhez. Elsősorban dr. Karácsonyi Károly Román Akadémia díjas biológus és dr. Németi János első fokú tudományos kutató, régész több évtizeden keresztül megismételt terepbejárásaik, valamint egyéb kutatásaik nyomán mélyreható részletességgel ismerjük ennek a mikro régiónak a természetföldrajzi és településhálózati rendszerét.

Mezőhegyes határában 2017-ben Árpád-kori tetőcserép-égető kemnce maradványait tárták fel. A mellékelt Pdf-ben Kiss-Bíró Gyönyvér előzetes jelentése olvasható. https://oroshazimuzeum.hu/2018/08/27/arpad-kori-egetokemencenket-mutattu...
Bíró Gyöngyvér: Árpád-kori tetőcserép-égető kemence a mezőhegyesi határban. JELES TÉGLÁK, JELES EMLÉKEINK 13. A XIX. és XX. Bélyeges Tégla Napok előadásai. Pozsonyeperjes 2018. május 12. Baja 2018. augusztus 25. Monarchia BTE 2019, 25-31.

Janet Lang (The British Museum) a MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES (http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2017.1279326) online folyóiratban megjelent cikkében európai összefüggésekben tekinti át a római korszak vas- és acélelőallításának módszereit, megállapításait főleg a metellográfiai vizsgálatok eredményeire alapozza, de felhasználja a történeti forrásokat és kísérleti vasolvasztások eredményeit is.

"Archaeometallurgy is the study of metalworking structures, tools, waste products and finished metal artefacts, from the Bronze Age to the recent past. It can be used to identify and interpret metal working structures in the field and, during the post-excavation phases of a project, metal working waste products, such as slags, crucibles and moulds.The technologies used in the past can be reconstructed from the information obtained. Scientific techniques are often used by archaeometallurgists, as they can provide additional information."

Feltehetően korai középkori (avar kori, vagy korai Árpád-kori) vasolvasztó hely felszíni salakjai mellett három lendkerék került elő, amelyekből kettőt törött római kori téglákból faragtak. Az épebb darab és a töredékek tipikus pergúfúró-tartozékok.

1982. augusztusában Sopronból indult útjára az Iparrégészeti Tájékoztató, amelynek számai online olvashatók az ARCHEOCOMP Egyesület (ACE) elektronikus folyóirat kiadványai között:
Iparrégészeti és Archaeometriai Tájékoztató http://www.ace.hu/iramto/index.html
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1982_I-1.pdf
http://www.ace.hu/iramto/IAT_1983_II-1.pdf

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk.×

mta veab iparrégészeti munkabizottságwahavi honlaptervezésdrupal